Nieuws

04 MRT

Interdiocesane catechetisch beurs in Eindhoven

Op 9 maart houdt het Officium Catecheticum in Eindhoven (Augustijns Instituut) voor de zuidelijke bisdommen een catechetische beurs. Het Officium Catecheticum wil daar de leermiddelen die zij heeft ontwikkeld onder de aandacht brengen, want dit materiaal is niet altijd bij iedereen bekend. Daarnaast is het ook heel erg nuttig om met elkaar te communiceren over hoe men er mee aan de slag kan gaan. Ook een aantal projecten van de zuidelijke bisdommen worden toegelicht.

De beurs is vooral bedoeld voor de mensen die met catechese bezig zijn in de parochies, zowel vrijwilligers als professionals. Op de beurs ook twee primeurs: Geloof onder woorden brengen, een boek voor catechumenen en een bronnenboek voor catecheten, en Nieuwe wijn, de opvolger van Opnieuw beginnen. U kunt op deze beurs ook de materialen aanschaffen.

De dagindeling is als volgt:

13 uur: start en presentatie van Geloof onder woorden brengen. Dit is een katholiek basisboek voor volwassenen, voor katholieken-in-spe, voor routine-katholieken met speurzin én andere Godzoekers. Dit van oorsprong Franse boek vormt een stevige kennismaking met de basisconcepten van het christelijk geloof. Het voert de lezer stapsgewijs binnen in de geheimen van de bijbel, het leven vanuit het evangelie, het deelnemen aan het leven van de Kerk, de liturgie en het gebed.
In eenentwintig hoofdstukken maakt de lezer kennis met een boodschap van heil en bevrijding die draait om Jezus Christus.
13.15 uur-14.15 uur: eerste ronde workshops:

Pauze met koffie

14.45 uur-15.45 uur: tweede ronde workshops
16 uur: afsluiting met drankje

Op de website www.parochiecatechese.nl vindt u meer informatie over de workshops en kunt u zich inschrijven. Vermeld daarbij welke workshops u wil volgen en ook een tweede keuze, mocht uw workshop volgeboekt zijn. Houd in ieder geval de site in de gaten, want daar zal meer informatie over deze dag verschijnen.

Meer informatie over het Officium Catecheticum
04-03-2009