Nieuws

27 JAN

Vragenvuur voor organisator Geloofsfeest

Het jaar 2009 markeert het 450-jarig bestaan van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, waar van 8 tot en met 17 mei het diocesaan Geloofsfeest wordt gevierd. Vijf vragen aan Tom Koot, organisator van het Geloofsfeest in het bisdom.

1. Wat is het wat precies gevierd gaat worden: is het een jubileum of een geloofsfeest?

Het is beiden. We vieren het 450 jaar bestaan van het Bossche bisdom en een van de activiteiten daarbinnen is het Geloofsfeest van 8 tot 17 mei. Het is ook een onderdeel van het Evangelisatieprogramma 2004–2009 en het jaar van de Evangelisatie in 2009. Tevens is het een vervolg op twee eerdere geloofsfeesten in Uden en Geldrop.

2. Wat staat er zoal te gebeuren?
Er staan vele activiteiten op het programma. In de aanloop naar het Geloofsfeest wordt op dit moment een Tournee van het Geloofsfeestkruis gedaan langs parochies in het bisdom. Na het eerste Geloofsfeest in Geldrop is het naar het Geloofsfeest in Uden gegaan. Nu trekt het kruis vanuit Uden via de parochies naar ’s-Hertogenbosch waar het op 8 mei aankomt. Er is een musical voor en door kinderen, KISI-Kids, op de basisscholen. In het voortgezet onderwijs wordt een interactief theaterprogramma aangeboden, ‘Trust Me’. Er zijn activiteiten voor de zieken, mensen met een beperking, tieners en jongeren. Er is een kinderfeest. Maar ook een programma voor mensen die werken in het pastoraat, voor de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO, voor ondernemers en werknemers. Er zijn debatavonden over Kunst en cultuur en een debatavond over de almacht van God door vertegenwoordigers van het christendom, jodendom, islam en het ‘ietsisme’. Daarnaast worden er processies gehouden vanuit de parochies naar ’s-Hertogenbosch en er is een 24 uur durende aanbidding tijdens alle dagen van het Geloofsfeest.

3. Op het programma staan ook huisbezoeken.. Is dat niet eng voor veel mensen?

Dat dacht ik eerst ook. Totdat ik meeliep en ervoer dat het niet eng is. We bezoeken vooral de mensen wier kinderen de eerste communie doen en het vormsel. Het gaat niet om ‘zieltjes winnen’, maar om te luisteren en te bemoedigen. Mijn ervaring is dat mensen heel bereid te zijn te vertellen over wat hen bezighoudt, waar de zorgen zitten. Er ontstaat een gesprek over geloof. Het is voor ouders soms ook een leerervaring: ‘Goh, dat wist ik helemaal niet’; of ‘Ik heb altijd gedacht dat…’

4. Wat is het doel en de doelgroep precies? En zal het middel werken…?
Het 450-jarig bestaan van het bisdom is een mijlpaal om trots op te zijn en tegelijkertijd een feestelijk startpunt om met zoveel mogelijk parochianen en anderen stil te staan bij de betekenis van het geloof vandaag en in de toekomst. Het Geloofsfeest wil individuen bijeenbrengen om te ervaren dat spiritualiteit en collectiviteit bijdragen aan het dichterbij brengen van de kern van ons geloof: de boodschap van de persoon van Jezus. Niet agressief maar luisterend en bemoedigend. En soms andere en nieuwe wegen aanreiken. Verbinden en boeien, dat zijn belangrijke begrippen. Zal het middel werken? Je vraagt eigenlijk een beweging van het hart en daarmee van gedrag. Dat duurt lang. We gaan dan ook voor de lange termijn. Wij kunnen alleen maar zaaien, het oogsten wordt door Iemand anders gedaan, in Zijn relatie met mensen. Maar er zal enthousiasme zijn, aanstekelijkheid, saamhorigheid.

5. Loopt de stad Den Bosch niet het gevaar in mei helemaal dicht te slibben, aangezien het er dan al vanwege de Mariamaand druk is?
We hebben juist gekozen voor de Meimaand omdat er dan al veel bezoekers zullen zijn in de stad. Maar het wordt wel druk. Het wordt ook een unieke gebeurtenis als de stad dichtslibt vanwege massale belangstelling voor de Kerk! Dat is een zegening en tegelijkertijd moeten we zorgen voor goede afwikkeling van verkeer. Gelukkig is onze stad daar op berekend. Er zijn nauwe banden met de gemeente als het gaat om allerlei praktische zaken. En zij werken en denken goed mee. We krijgen volop ondersteuning van de burgemeester en de betrokken ambtenaren. Daar zijn we dankbaar voor.

(bron: RKKERK.nl)
27-01-2009