Nieuws

27 NOV

Getijdengebed kinderen wereldwijd te beluisteren

Op vrijdag 28 november zal wereldwijd - in meer dan veertig landen - een gedeelte uit het Nederlandse Getijdenboekje voor Kinderen worden uitgezonden op de radio. De Nederlandse bisschoppen en het Vaticaan gaven een jaar geleden hun goedkeuring aan een nieuw Nederlands initiatief: vier reeksen getoonzette morgen- en avondgebeden, speciaal afgestemd op kinderen. Deze verschenen kort daarop in druk en worden sindsdien op meerdere plaatsen in de katholieke kerk in Nederland en Vlaanderen gebruikt.

Vanaf 28 november zullen dagelijks uit dit Getijdenboekje voor Kinderen het gezongen en instrumentaal begeleide morgen- en avondgebed worden uitgezonden. Opnames daarvoor werden gemaakt bij de uitvoering door het kinderkoor in de parochiekerk van Haastrecht. Celebrant van de radio-uitzending van dit bijzonder getijdengebed is mgr. A. Hurkmans, namens de Nederlandse bisschoppenconferentie de bisschop-referent voor liturgie alsook voor huwelijk en gezin. Hij schreef ook het voorwoord voor de uitgave van het Getijdenboekje voor Kinderen. De uitzending wordt voorafgegaan door een kort interview met hem.

De uitzending van het kindergetijdengebed is dagelijks te beluisteren op Radio Maria (AM 675), die dit avondgebed voor kinderen voor het eerst uitzendt als Nederlandse bijdrage in een wereldwijd schakelprogramma van deze omroep op 28 november om 15.30 u. Het Nederlandse getijdengebed voor kinderen zal te horen zijn in meer dan veertig landen over verschillende continenten en wordt overgenomen door een vijftigtal radio-stations.
27-11-2008