Nieuws

24 NOV

Heiligencollage en megakoor tijdens Geloofsfeest

Parochies, gilden en koren krijgen een belangrijke plaats tijdens de openings- en de slotviering van het Geloofsfeest in het kader van 450 jaar bisdom van 's-Hertogenbosch. Bij de opening op vrijdag 8 mei is er om 19.00 uur een gebedsdienst die in het teken staat van de heiligen uit het bisdom. Alle parochies en gildes mogen ‘iets’ van hun heilige meedragen, zoals een beeld of een vaandel, zodat er een complete collage van heiligen die in het bisdom vereerd worden, ontstaat.

Bij de slotviering op zaterdag 16 mei om 14.00 uur worden alle koren uit het bisdom uitgenodigd om gezamenlijk de Sint-Jansmis te zingen, die is gecomponeerd door Maurice Pirenne en waarvan inmiddels 10.000 koorpartijen zijn besteld. Voorafgaand aan de viering is er een oefensessie met het gelegenheidsmegakoor om 12.30 uur.

Om een goede inschatting te kunnen maken van alle deelnemers en de definitieve locatie (Sint-Jan of Parade) waar de slotviering worden gehouden, wordt parochies, gilden en koren gevraagd zich aan te melden. Dit kan via een digitaal aanmeldingsformulier. Voor 15 januari 2009 wil het bisdom graag een duidelijke inschatting van het aantal deelnemers.

Het Geloofsfeest zelf biedt naast de vieringen op diverse momenten mogelijkheden voor uiteenlopende doelgroepen om deel te nemen aan programmaonderdelen. Zie het voorlopige programma op deze website.

Meldt uw parochie of gilde hier aan voor de openingsviering.
Meldt hier uw koor aan voor het gelegenheidsmegakoor tijdens de slotviering.
Indien u zich individueel wilt aanmelden voor het koor, kan dat via dit formulier.

24-11-2008