Nieuws

21 NOV

Luister naar een voorproefje van de Sint Jansmis

Deze week worden de partituren uitgeleverd van de Sint Jansmis. Meer dan tienduizend koorpartituren en 'grote' partituren lagen te wachten op een extra bijlage bij de zending aan de parochies: een cd met daarop de voor het bisdomjubileum geschreven mis, vierstemmig gezongen door de Bossche Schola Cantorum o.l.v. Jeroen Felix. Wij geven u alvast een voorproefje.

"Het was de bedoeling dat de Mis feestelijk zou zijn en niet te moeilijk. De gelovigen zouden hun deel gemakkelijk moeten kunnen meezingen. Daarin is Maurice Pirenne geslaagd: er is een zekere rijkdom en de Mis is tevens eenvoudig," schrijft bisschop Hurkmans in het voorwoord bij de uitgave. De priester-musicus Pirenne overleed kort nadat hij de Mis in februari van dit jaar had overhandigd aan de Bossche bisschop. "Het is een eigen Mis van en voor het bisdom. Zij kan op verschillende manieren worden uitgevoerd: meerstemmig of eenstemmig door koor of cantor. Zij kan heel goed dienst doen in de parochies. Maar zij is vooral bedoeld om éénheid te scheppen in het bisdom. Daarom hoop ik dat vele koren in onze parochies de Sint-Jansmis die het bisdom uitgeeft, gaan zingen," aldus mgr Hurkmans.

De Sint Jansmis wordt in oktober 2009 tijdens de diocesane Romereis bij gelegenheid van het 450-jarig bestaan van het Bisdom gezongen in de Sint Pieter in het Vaticaan.

Luister hieronder naar het 'Heer ontferm U'.

21-11-2008