Nieuws

22 NOV

Project kinderwerk Helmond genomineerd

In het kader van het landelijk Jaar van het Religieus Erfgoed werd begin dit jaar de prijsvraag ‘Erfgoed op eigen benen’ uitgeschreven. Deze is gericht op inspirerende plannen voor de neven- of herbestemming van religieuze gebouwen. Uit 30 landelijke projecten werd het Kinderproject van de Helmondse St. Jozefkerk gekozen om mee te doen met de finale. Bisdomarchitecten M. van Doren en T. Nahuijsen tekenden een plan waarin ruimte is voor een kinderproject voor alle kinderen uit de binnenstad.

Binnenkort komt de jury in Helmond op bezoek en tijdens de slotdag van het Jaar van het Religieus Erfgoed, 18 december, worden de prijswinnaars in Middelburg bekend gemaakt. De prijsvraag daagt eigenaren van deze gebouwen uit om vindingrijk en met een creatieve blik naar het gebruik van hun eigen gebouwen te kijken.

`Erfgoed op eigen benen´, een prijs van het VSB fonds, wil eigenaren van religieuze gebouwen uitnodigen om creatief na te denken over de toekomst van hun gebouwen. Neven- of herbestemming kan namelijk onverwachte perspectieven bieden voor een goede exploitatie van een religieus gebouw. De prijsvraag levert een actieve bijdrage aan de instandhouding van beeldbepalende religieuze gebouwen. Met het instellen van de prijsvraag wil de organisatie eigenaren bewust maken van de kansen die nevenbestemmingen kunnen bieden.
De prijsvraag is gericht op plannen voor duurzame neven- en herbestemming. Ze biedt de gelegenheid om, met steun van deskundigen en een financiële bijdrage, het ingediende plan te realiseren. Daarvoor stelt het VSB fonds € 100.000 ter beschikking voor het beste plan. De tweede en derde prijs bedragen respectievelijk € 50.000 en € 30.000.

Kinderproject St. Jozefkerk
In het verleden werd de liturgische ruimte van de St. Jozefkerk gehalveerd. Achter de nieuwe scheidingsmuur is er op de verdieping een prachtige en grote, maar leegstaande ruimte. De Lambertusparochie wil die ruimte opnieuw gaan gebruiken en zoekt steun om daar voor kinderen (‘voor wie wil’) een opvallend aanbod te realiseren. Een professionele kinderwerkster en een aantrekkelijk programma in een opvallend mooie omgeving. Het biedt kinderen de kans samen te komen en er een fijne tijd te hebben. De rijke traditie van de St. Jozefkerk krijgt zo een nieuw en mooi hoofdstuk.

‘Rijdende rechter’ doet uitspraak
Een deskundige jury onder leiding van mr. Frans Visser (de ‘Rijdende Rechter’) oordeelde over de 30 inzendingen en koos o.a. het Kinderproject St. Jozefkerk uit als een van de zes genomineerden. Binnenkort bezoekt de jury de St. Jozefkerk voor een laatste beoordeling. In december doet de jury in Middelburg uitspraak. Meer info over de prijsvraag en de zes genomineerden: www.2008re.nl

Hieronder ziet u een zogeheten art-impression, een filmpje dat u virtueel door het ontwerpplan leidt.

22-11-2008