Nieuws

21 NOV

Jongerencollecte: een investering in de Kerk

In het weekend van 22 en 23 november vindt in Nederland de jaarlijkse landelijke jongerencollecte plaats. De opbrengsten worden gebruikt voor jongerenactiviteiten in het Bisdom van 's-Hertogenbosch en landelijke zoals de Katholieke Jongerendag en de Wereldjongerendagen.

Oproep
In een brief aan zijn parochies roept bisschop Hurkmans op tot deelname aan de Jongerencollecte: “De Jongerencollecte is een investering: in de jongeren, in de Kerk én in de samenleving en daarom van groot belang. Uit ervaringen in de afgelopen jaren is gebleken dat jongeren hun enthousiasme niet voor zichzelf willen houden. Ze willen ermee aan de slag en zich inzetten voor hun eigen parochie en voor de maatschappij.”

Duurzame investering

In 2006 werd de Jongerencollecte gelanceerd. Meteen was duidelijk dat het om een project van lange adem ging. Een duurzaam aanbod vergt immers een lange termijn van investering, waarvoor toewijding, middelen en gebed noodzakelijk zijn.

Vruchten
Zowel diocesaan als landelijk hebben projecten die gesteund worden door de Jongerencollecte vruchten voortgebracht. Middels het platform Jongkatholiek breidt het activiteitenaanbod zich bovendien structureel uit. Jongkatholiek vormt inmiddels een centraal orgaan binnen het landelijke rooms-katholieke jongeren(net)werk. Van daaruit coördineert Harm Ruiter het landelijke jongerenwerk. Ruiter: “De jaarlijkse jongerencollecte geeft een stabiele basis aan het jongerenpastoraat. Daarbij wordt zowel ingezet op kadervorming en -toerusting als op projecten die bemoedigend zijn voor lokale initiatieven. Bekend zijn de Wereldjongerendagen, maar bijvoorbeeld ook ‘DiaconAction’. Dit diaconale initiatief is een paar jaar geleden begonnen met enkele honderden deelnemers en telt er nu enkele duizenden.” DiaconAction vindt plaats in hetzelfde weekend van de Jongerencollecte, met uniek in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch: een feestelijke aftrapavond in Den Dungen.

Ipod en Internetsoap
Het forum van Jongkatholiek is de afgelopen jaren een belangrijke ontmoetingsplaats geworden voor katholieke jongeren. Aandacht is er ook voor nieuwe media. Zo zijn er verschillende podcasts (radioshows) te downloaden en presenteert Jongkatholiek de internetsoap 'Schitterend'. Deze pilot heeft als doel te onderzoeken hoe de Kerk nieuwe media kan inzetten om jongeren op een eigentijdse manier te inspireren. In de eerste week bekeken ruim 400 jongeren de eerste aflevering. Thema’s van Schitterend zijn de ontwikkelingen op de redactie van een modeblad en de zoektocht naar de diepere zin van het leven.

Verdeling door SRKK
Parochies die deelnemen aan de Jongerencollecte kunnen de gehele opbrengst overmaken naar rekeningnummer: 2784498, t.n.v. Secretariaat RK Kerkgenootschap te Utrecht, o.v.v. ‘Jongerencollecte’. Het SRKK zorgt ervoor dat 50% van de opbrengst bij het Bisdom van 's-Hertogenbosch terecht komt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst Jeugd en Jongeren van het Bisdom van 's-Hertogenbosch via jongeren@bisdomdenbosch.nl of telefoonnummer 073 6125488.
21-11-2008