Nieuws

20 NOV

Novembernummer Bisdomblad: Sterven om te leven

Een maand om stil te staan bij leven en dood, schrijft bisschop Hurkmans in het novembernummer van het Bisdomblad. “De oogst is binnen en overal om ons heen zien we dat de natuur gaat inslapen. In de Kerk markeren Allerheiligen en Allerzielen deze tijd.” Het thema van het Bisdomblad: 'Sterven om te leven', drukt de kern uit van ons geloof.

Met Jesaja’s profetische Adventswoorden: “Zie de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en u zult hem de naam Immanuel geven”, leidt Ellen Kleinpenning het novembernummer in.

“Het begeleiden van stervenden en rouwenden is misschien wel de belangrijkste pastorale taak die we kunnen doen,” zegt diaken Ton Schepens. Hij vertelt enthousiast en met een overduidelijke liefde voor zijn roeping over de pastorale zorg naar mensen toe rond en bij een kerkelijke uitvaart. Doorheen het gesprek dat Yvonne Koopman met hem heeft, weergalmt die liefde in alles wat hij vertelt en doet: liefde voor Christus en liefde voor de naaste. “We hebben een barmhartige God.”

Sterven hoort bij het leven. Annemieke Joosten maakt dat dagelijks mee in haar werk als ziekenverzorgende in het Tilburgse hospice ‘de Sporen’, waar terminaal zieken zich met hun naasten kunnen voorbereiden op het levenseinde.

“Ik heb God nooit de schuld gegeven van mijn lot,” vertelt Betsie van der Wijst uit Zeeland. Door een lichamelijke beperking is zij aan een rolstoel gekluisterd. “Ik kon niks meer, ik was dood.” Betsie vond kracht in haar geloof en in het gebed. Ze doorliep een proces waarin ze steeds beter ging zien wat ze wel kon of zich aan kon leren.

Kees van Hasselt schreef een mini-essay over het ‘loslaten’: ‘Dialoog met een engel’.

In dit Bisdomblad verder een antwoord op zes veelgestelde vragen over begraven en Peter van Zoest neemt u mee naar een bijzonder Nederlands kerkhofje in het Vaticaan. In de rubriek ‘Hij gelooft in mij’ - thema van het jubileumjaar - vertellen Edwin en Vonnie Roes van de problemen in hun relatie en hoe zij omgevormd zijn door hun geloof. “Ik kan de puinhoop opruimen, want God geloof in mij”, zegt Vonnie nu.

Nog geen abonnee? Meldt u dan aan voor een (proef)abonnement.
20-11-2008