Nieuws

17 NOV

Huwelijksvoorbereiding 'to the point'

Een kleine veertig huwelijksvoorbereiders kwamen afgelopen zaterdag samen op de diocesane dag over ‘Liefde in actie’. Deze werd houden in Eindhoven. Huwelijksvoorbereiding is vaak 'tot the point'. Stellen gaan veelal dankbaar naar huis en zeggen: we hebben over onderwerpen gesproken waar we anders niet over hadden nagedacht.

De dag werd geopend door vicaris-generaal van Rossem die een korte overweging gaf over Gods liefde als beeld van de liefde tussen man en vrouw. Kern van zijn betoog was dat God trouw blijft, óók al zijn wij dat niet. De Bijbel én Gods schepping getuigen hiervan: de zon gaat op over goede en slechten.

Aansluitend is een bijeenkomst van de Marriage Course bekeken, die gaat over de ‘talen van de liefde’. Er zijn er vijf: samen zijn, dienen, aanraken, cadeaus krijgen en bevestiging. Elk mens kent één of twee manieren waarop hij of zij begrijpt: de ander houdt van mij. Natuurlijk is de kans groot dat de partner een andere liefdestaal heeft en dat er miscommunicatie optreedt. De ander voelt zich bijvoorbeeld bemind door bevesting (positieve woorden) en zal geneigd zijn om de ander ook zo te benaderen, tewijl die zich juist geliefd voelt door knuffels (aanraking). De kunst is dus om te achterhalen hoe de ánder gelukkig wordt met de juiste ‘taal’. Deze kennis kunnen de huwelijksvoorbereiders gebruiken in hun bijeenkomsten met verloofden.

De bijeenkomst werd afgesloten met een enquête. Daaruit blijkt dat de huwelijksvoorbereiding die men geeft ‘to the point’ is. Enerzijds wordt er gesproken over de liefdesrelatie (hoe goed ken jij je partner?), anderzijds wordt er veel aandacht besteed aan het sacrament van het huwelijk dat men gaat ontvangen. Ook gevoelige onderwerpen zoals seksualiteit, het krijgen van kinderen en wat betekent het geloof en de Kerk voor jullie, worden niet geschuwd. Men probeert daarbij echt persoonlijk te zijn, bijvoorbeeld door de bijeenkomsten bij een gastechtpaar thuis te organiseren. Eén parochie eindigt de serie met een bezoek aan een abdij, waar een gesprek met een broeder plaatsvindt. In veel parochies is de priester gedurende alle avonden aanwezig. Soms resulteert dat in intensieve gesprekken waarin aanstaande bruidsparen ook vragen hoe de priester zijn celibaat en ‘huwelijk’ met de Kerk ervaart.

“In de loop van de bijeenkomsten zie je de mensen ‘smelten”, vertelt een van de huwelijksvoorbereiders. “Ze komen binnen met het gevoel van: o jee, nu gaan ze ons de les lezen en ze gaan uiteindelijk dankbaar naar huis en zeggen: we hebben over onderwerpen gesproken waar we anders niet over hadden nagedacht.”
17-11-2008