Nieuws

07 NOV

Vraagtekens bisdom bij rapport MRK

Het in opdracht van de gemeente Uden geschreven rapport Rooijakkers/Baartmans, dat uitgaat van handhaving van het MRK in Uden, roept veel vraagtekens op bij het bisdom Den Bosch, ondermeer ten aanzien van financiële haalbaarheid en realiseerbaarheid. Op zichzelf is het bisdom geen principiële tegenstander van een toekomst voor het MRK in Uden, maar heeft wel een aantal voorwaarden gesteld: een door de overheid gegarandeerde dekking van mogelijke exploitatietekorten voor een periode van tien tot twintig jaar en de waarborging van de toekomst van het abdijleven.

Het bisdom heeft de provincie inmiddels gevraagd om een principe-uitspraak te doen ten aanzien van de bereidheid tot structurele financiering van een zelfstandig MRK. Tevens heeft het bisdom de gemeente Uden – één van de drie participanten – opgeroepen geen voorbarige conclusies te trekken. Vooralsnog ziet het bisdom geen reden om af te wijken van de conclusies van het rapport Houben.
07-11-2008