Nieuws

09 NOV

Dit weekend is Zondag van de oecumene

Willibrordzondag staat dit jaar in het teken van het Paulusjaar. Paulus heeft een centrale rol gespeeld in de vroege ontwikkeling van het christendom. Willibrordzondag wordt gevierd op de zondag het dichtst bij ‘zijn dag’ (7 november), dit jaar is dat op 9 november.

Surf naar de Katholieke Vereniging voor OecumeneVoor de oecumenische beweging van de 20e en 21e eeuw is Paulus de apostel van de eenheid en de verzoening in Christus bij uitstek. Herlezing en herbezinning op de belangrijke teksten van Paulus over de verzoening en eenheid in Christus, kunnen helpen om met vertrouwen en nieuwe energie de draad op te pakken en verder te gaan op de weg naar volledige kerkelijke gemeenschap.

Geboren als Saul, jood in hart en nieren, maakt hij op weg naar Damascus, een ervaring door die hem in contact brengt met de verrezen Christus. Dat verandert zijn leven totaal. Voordien bestempelde hij zichzelf als Farizeeër en leefde hij volmaakt volgens de joodse Wet en was hij een fel bestrijder van de weg die christenen wezen. Sinds zijn bekering is hij een enthousiast aanhanger van het christendom geworden. Uit zijn brieven blijkt hoe hij steeds opnieuw probeert de tegenstellingen binnen de christelijke gemeenten met elkaar te verzoenen en hoe hij oproept tot eenheid en eensgezindheid.

Paus Benedictus XVI heeft dit jaar uitgeroepen tot Paulusjaar, omdat Paulus 2000 jaar geleden in Tarsus (het huidige Turkije) werd geboren. Het jaar biedt de mogelijkheid de theologie en spiritualiteit van Paulus, die aan zijn grote ijver ten grondslag liggen, opnieuw te ontdekken.

De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De heilige Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland, katholieken en protestanten.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene is afhankelijk van giften en bijdragen van leden en donateurs.
09-11-2008