Nieuws

07 NOV

Landelijke Startdag Vastenactie in Den Bosch

Als voorbereiding op de komende Bisschoppelijke Vastenaktie is er een grote landelijke startmanifestatie in Den Bosch. Deze startdag wordt op zaterdag 8 november 2008 om 10.30 uur geopend door Agnes van Ardenne in de Hogere Agrarische School.

Tot in de middag kan er worden genoten van een vol, creatief en ook bij vlagen muzikaal programma. Naast vele workshops (o.a. hongerdoek, vasten, jongeren, eigen project) zijn er optredens door buitenlandse gasten. Veel projectinformatie over Brazilië, Bangladesh, Ghana, Kenia én.... Uganda.

Vanuit het bisdom zijn er banden aangeknoopt met het 'Yesu Ahuriire' centrum in het aartsbisdom Mbarara. Afgelopen jaar heeft er een uitwisseling plaats gevonden. Jongeren uit het Bossche bisdom bezochten Uganda. En in de vastentijd waren enthousiaste Ugandese jongeren hier te gast. Nu ondersteunt het bisdom onderwijs en evangelisatie in het Afrikaanse bisdom. Parochies kunnen dit project ondersteunen. Meer informatie in de speciale Ugandakraam.

Tot slot is er een forumgesprek over vasten en een viering waarmee de startdag om 15.30 uur wordt afgesloten. Ruim 400 mensen, vrijwilligers en pastores, hebben zich reeds voor deze Vastenaktie startdag opgegeven. Kom zaterdag naar de HAS - Onderwijsboulevard 221 - en 'ontmoet de Ander'.

Informatie: Missiesecretariaat van het bisdom, e-mail; Vastenaktie 070 - 3136100
07-11-2008