Nieuws

05 NOV

St Janslezing over Paulus voor pastoraal kader

De eerste Sint Janslezing van dit jubileumjaar vindt plaats op dinsdag 18 november 2008 om 15.00 uur in het Bossche Sint Janscentrum. Met het oog op het Paulusjaar is gekozen voor het thema ‘In Christus zijn’, Paulus begrepen vanuit zijn kern.

Paulusikoon (1360) National Gallery of Slovenia. LjubljanaDe inleiding wordt verzorgd door dr. Jan Liesen, priester van het bisdom Roermond. Hij studeerde in Rome en Jeruzalem. Hij doceert aan het grootseminarie Rolduc en aan de opleiding voor het permanente diaconaat in het bisdom Roermond. Hij is consultor van de Nationale Raad voor Liturgie. In 2004 werd hij voor een periode van vijf jaar benoemd als lid van de internationale theologencommissie.

Paulus ziet zijn leven in de kern als een leven in Christus. In de Romeinenbrief en met name in de hoofdstukken 5 t/m 8 gaat hij dieper in op de betekenis van dit “in Christus zijn”. In zijn lezing toont dr. Jan Liesen welke gedegen doordenking deze hoofdstukken bevatten van Paulus’- en ons - evangelisatiewerk.

De Sint Janslezingen zijn bedoeld voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers. Ze hebben als doel mensen bij de uitvoering van hun zendingsopdracht te inspireren en door ontmoeting met collega’s in het pastoraat de onderlinge band te versterken.

Opgave - liefst vóór vrijdag 14 november a.s. – via mevr. A. van der Els, bisdom van ’s-Hertogenbosch, Postbus 1070, 5200 BC ’s-Hertogenbosch, of per e-mail.

05-11-2008