Nieuws

30 OKT

Bisschop zegent graven op Allerzielen

Op zondag 2 november, Allerzielen, zegent bisschop Hurkmans de graven van de bisschoppen van Den Bosch op de begraafplaats van Orthen. Na de eucharistieviering om 10.00 uur in de begraafplaatskapel, daalt hij af in de grafkelder onder de kapel.

“Allerzielen is een diep ingewortelde gedenkdag in alle parochies. Mensen bezoeken de graven van hun dierbaren. Ook het bisdom kent in deze een traditie,” aldus de bisschop die iedereen uitnodigt om op 2 november Allerzielen te vieren.

Op Allerzielen, 2 november, bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. In de katholieke cultuur trekken veel mensen op die dag naar kerkhoven om hun geliefden te gedenken.
Een dag eerder, 1 november op Allerheiligen vereert de Katholieke Kerk van het Westen in één viering alle bekende en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Zij zijn “de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters”, zoals in het Getijdengebed wordt gezegd. Volgens de katholieke en orthodoxe leer moeten de heiligen vereerd worden omdat zij als het ware een venster zijn op de heiligheid van God.

 

30-10-2008