Nieuws

24 OKT

Gratis pizza op de Katholieke Jongerendag

Tijdens de Katholieke Jongerendag die op zondag 2 november 2008 in de Maaspoorthallen in Den Bosch plaatsvindt, zullen gratis pizzapunten worden uitgedeeld aan tieners en jongeren uit het Bisdom van 's-Hertogenbosch. Hiertoe hebben zij eerder de speciale pizzabon “Trek in Rome” ontvangen.

Romereis
De bedoeling van de actie is om de aandacht te vestigen op de jubileumbedevaart naar Rome die het bisdom van 25 tot 30 oktober 2009 organiseert. Door de ingevulde pizzabon in te leveren maken de jongeren bovendien kans op gratis deelname van deze reis. Jongeren die van buiten het bisdom komen of geen pizzabon hebben gekregen kunnen een pizzapunt kopen voor € 1,= per stuk.

Zout
De Katholieke Jongerendag (KJD) is het grootste katholieke jongerenevenement dat jaarlijks wordt georganiseerd door de Nederlandse bisschoppenconferentie. Het thema van dit jaar is 'zout' en wil jonge christenen inspireren om smaakmakers te zijn in de samenleving.

Voor meer informatie over de Katholieke Jongerendag, klik hier


24-10-2008