Nieuws

22 OKT

Bisdomblad: Veertig jaar na Humanae Vitae

Op 25 juli 1969 - nu veertig jaar geleden - verscheen 'Humanae Vitae' (in het Nederlands : Over het menselijk leven), de zevende en laatste encycliek van Paus Paulus VI. Ze handelt over het menselijk leven, het huwelijk en geboorteregeling. In de encycliek herbevestigde Paus Paulus VI de katholieke visie dat huwelijksliefde, seksualiteit en de mogelijkheid tot procreatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Thema van het Bisdomblad van oktober is: 'vruchtbaarheid'.

De Kerk maakt deel uit van een veranderende cultuur die haar eigen denken heeft over seksualiteit. In zijn Woord van de bisschop vraagt mgr Hurkmans of seksualiteit nog wel een onderwerp is voor de Kerk. Het is te begrijpen, zegt hij, dat mensen beinvloed worden door het denken dat in onze samenleving zo ruim voorhanden is in de media, de film en de literatuur. De bisschop pleit voor zuiverheid en nodigt zijn lezers uit om in de liefde van God en de medemensen te delen.

Drs Ir Manon van den Broek legt in haar artikel 'Veertig jaar na Humanae Vitae' uit wat de ontstaansgeschiedenis is van het pauselijk document en concludeert 'nu de stof wat is opgetrokken', dat de spanningen die de encycliek met zich mee bracht ook vruchtbaar zijn gebleken.

Drs Brechje Loenen van de Dienst Huwelijk en gezin schrijft dat we "in de wonden van de slachtoffers van de seksuele revolutie de wijsheid zien van Humanae Vitae". In het artikel 'Natuurlijke geboorteregeling: hoe werkt het?' legt zij de huidige methoden van natuurlijke geboorteregeling uit.

"Het is echt moeilijk als er met de regelmaat van de klok geboortekaartje van broers, zussen en vrienden in je brievenbus vallen, terwijl je zelf geen kinderen hebt." Frank en Merel kozen er daarom voor om een kindje te adopteren. Binnenkort worden ze zelfs opa en oma.

In de serie: "Hij gelooft in mij" - thema van het jubileumjaar - is Paul Damen (50) aan het woord. Hij zegde zijn baan op en begon aan het noviciaat bij de fraters van Tilburg. "Een hele stap, maar zeker niet de moeilijkste in mijn leven", zegt hij, terugkijkend. Peter van Zoest sprak met hem over zijn roeping.

Nog geen abonnee? Geef u op voor een (proef)abonnement!
22-10-2008