Nieuws

13 OKT

Twintig Nederlandse KISI-KIDS

In 2009 bestaat het Bisdom van ’s-Hertogenbosch 450 jaar. In het kader van het diocesane  Geloofsfeest dat in mei wordt gehouden, heeft het bisdom een samenwerking opgezet tussen de Oostenrijkse kindermusicalgroep KISI-KIDS en een groep van Nederlandse kinderen. Samen zullen zij optredens verzorgen tijdens dit Geloofsfeest. Het uiteindelijke doel is om een vaste Nederlandse groep KISI-KIDS op te zetten met als standplaats Den Bosch. Deze groep zal optreden vanuit een Rooms-Katholieke identiteit en instelling met een oecumenische openheid.

De Nederlands groep, twintig kinderen in de leeftijd van vier tot veertien jaar, is afgelopen zondag, aan het begin van de herfstvakantie naar Oostenrijk vertrokken om kennis te maken met de KISI-KIDS en flink te repeteren voor de musical die de groepen samen gaan opvoeren in Nederland. In alle vroegte vertrokken ze per autobus vanuit Esch en Helmond. In Helmond was er meteen al een gezongen aubade, voor de jarige Laurien Broeders.

Repeteren doen ze vooral in de ochtend, terwijl er ’s-middags volop gelegenheid is om te genieten van de Sound of Music-omgeving van Altmünster bij Salzburg.
Het is de bedoeling dat de Nederlandse groep in maart 2009 de cd ‘No longer alone’ opneemt. De opnames daarvoor gebeuren bij Studio Elim in Tilburg. In mei 2009 komen de KISI-KIDS naar Nederland en wordt een week lang op verschillende plaatsen de musical ‘De barmhartige Vader’ opgevoerd tijdens het Geloofsfeest in Den Bosch. De Nederlandse groep vormt daarbij de kern van het zingende gezelschap en zij worden ondersteund door de Oostenrijkse KISI’s.

We geloven dat God Zijn glorie wil laten zien door de kinderen heen. In de Bijbel en de kerkelijke geschiedenis zijn er tal van voorbeelden van hoe God Zich aan kinderen openbaart, tot hen maar ook door hen spreekt. Denk bijvoorbeeld aan Samuël en Bernadette. Door KISI-KIDS kan God op een heel bijzondere manier in en door kinderen werken. De dagen dat de kinderen bij elkaar zijn, houden niet alleen praktisch oefenen en uitvoeren van de musical in, maar rusten de kinderen ook geestelijk toe. Het betekent een ondersteuning van hun geloofsleven en de groepsdynamiek werkt daarbij stimulerend. En dat wat de kinderen in zich dragen, dragen zij op hun beurt ook weer uit. Harm Ruiter, een van de begeleiders van de kinderen, sprak in Oostenrijk de wens uit dat de Nederlandse kinderen allereerst samen veel plezier zouden hebben, maar ook dat zij erin zullen slagen om dit plezier straks aan Nederlandse kinderen door te geven

WIE ZIJN DE KISI-KIDS?
KISI-KIDS (afkorting van Kinder Singen Zusammen) is in 1993 in Oostenrijk begonnen vanuit een RK-parochie en inmiddels maken honderden kinderen in Oostenrijk en daarbuiten er deel van uit (in verschillende groepen). Zij verzorgen musicaloptredens, workshops, een wekelijks radioprogramma en hebben intussen 16 Cd-producties op hun naam staan.
KISI wil op een vrolijke en creatieve manier God bij de mensen brengen en helpt kinderen en jongeren hun creatieve mogelijkheden te gebruiken. KISI neemt jonge mensen serieus en helpt hen de christelijke waarden te ontdekken, te leven en met anderen te delen.
13-10-2008