Nieuws

04 OKT

Voorraad geloofsboekjes op: nu online

De nieuwe Bisdompublicatie, de serie Geloof op Zakformaat doet het goed. De voorraad van de serie van zestien brochuurtjes over de kern van het geloof is een maand na het verschijnen op. Nabestellen kan niet en daarom bieden we ze u vanaf vandaag digitaal aan.

Om in de huidige situatie - waarin christen zijn, maatschappij en cultuur niet meer met elkaar geïdentificeerd kunnen worden - de persoonlijke keuze mogelijk te maken, is het nodig de fundamenten van ons katholieke geloof weer te ontdekken. Het volstaat dan niet om nieuwe woorden te gebruiken voor het oude geloof. Het is allereerst nodig onze wortels terug te vinden in het verhaal van Jezus de Christus en zijn historische bemiddeling, en vervolgens te zien of we vandaaruit de zin van ons bestaan en de wereld kunnen verstaan en beleven.

De geloofsboekjes willen in kort bestek en met woorden uit onze kerkelijke traditie, onderwerpen ter sprake brengen die de kern zijn van ons christelijk geloof en aansluiten bij het daadwerkelijk christen-zijn.
Er is gekozen om zestien boekjes te maken, aansluitend bij de opbouw van de Catechismus van de katholieke Kerk. Daarin treffen we een vierdeling aan: de geloofsbelijdenis, de viering van het Christusmysterie, het leven in Christus en het christelijk gebed. Bij ieder deel zijn vier onderwerpen gekozen.

JEZUS, Zijn leven – ons geloof
DE BIJBEL, een boek waarin je niet uitgelezen raakt
DE APOSTELEN, geroepen en gezonden
DE KERK, één in Gods naam

DE EUCHARISTIE,  de schat van de Kerk
BOETE EN VERZOENING, een spirituele verrijzenis
IK WIL GEDOOPT WORDEN, water doodt en doet leven
HET KERKELIJKE HUWELIJK, bij jou wil ik mijn woning bouwen

ABORTUS DOET PIJN
HET GAAT SLECHT MET MIJN HUWELIJK…
ALS IEMAND GESTORVEN IS …
ALS JE ZIEK WORDT …

GEBED, bidden is gaan staan voor God
BIDDEN VOOR DE OVERLEDENEN, hulp bieden aan hen die zijn heengegaan
KINDERGEBED, je kind leren bidden
HET GETIJDENGEBED, het aanhoudend bidden van de Kerk
04-10-2008