Nieuws

03 OKT

Wie wint de Kerkbalans Award 2009?

Aan wie mag de Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) in januari 2009 de Award voor de Rooms Katholieke Kerk in Nederland uitreiken? Aan iemand uit uw parochie misschien? Dat is mogelijk en u als kerkbestuur hebt het in de hand! U kunt iemand uit uw parochie, die zich op de één of andere manier bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt t.a.v. Kerkbalans Nieuwe Stijl, voordragen voor een Award.

In januari 2009 zal voor de derde keer door de ICG aan vier mensen uit de deelnemende kerkgenootschappen een Award worden uitgereikt. De eerste twee keer heeft de ICG in overleg met de landelijke kerken de genomineerde vastgesteld. Kerkbalans Nieuwe Stijl stond nog in de kinderschoenen en middels pilots is er vanuit de ICG veel aan begeleiding gedaan. Daarbij zijn een aantal vrouwen en mannen bij ons naar voren gekomen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Met name mede door hun inzet en vernieuwende aanpak is in die parochies en gemeenten de opbrengst van de actie Kerkbalans sterk verbeterd.

Inmiddels werken veel plaatsen nu met Kerkbalans Nieuwe Stijl, zijn er inspirerende methodieken ontwikkeld en hebben velen ook een goed resultaat geboekt. Daarom nu de vraag aan de parochies om iemand voor te dragen die naar uw mening in aanmerking kan komen voor het toekennen van een Award.

Komt de opvolger van Zevenaar, Sneek en Almere misschien uit uw parochie? In de criteria die u kunt downloaden, leest u de voorwaarden en hoe te handelen.
03-10-2008