Nieuws

29 SEP

Bisschop bij symposium Van Gils

Monseigneur Hurkmans zal donderdag 2 oktober in Tilburg het symposium bijwonen waarmee het 250ste geboortejaar herdacht wordt van primus Anthonius Van Gils. Tijdens dit symposium, dat om 13.00 uur plaatsvindt in de Black Box van de Universiteit van Tilburg, zullen bekende deskundigen diverse aspecten van het leven en werken van Van Gils belichten.

Primus Antonius van GilsNaast lezingen door dr. Marcel Gielis (UvT), prof. dr. Ben Vedder (Radbouduniversiteit Nijmegen) en prof. dr. Jan Roegiers (Katholieke Universiteit Leuven) is er ook een theologisch exposé van oud-vicaris mgr. Schröder over de rol die Van Gils gespeeld heeft bij de stichting van het Bossche seminarie.
 
Aansluitend aan het symposium zal mgr. Hurkmans de officiële opening verrichten van de publiekstentoonstelling die aan Van Gils gewijd is en die tot 14 november te zien zal zijn in het Tilburgse stadskantoor.

 

Speciale DVD: “Over de grenzen van het geloof”

Het leven van Anthonius van Gils is boeiend en bewogen. Het speelde zich af in een tijd vol politieke en sociale veranderingen. Van Gils was hier niet alleen getuige van, hij heeft de gevolgen ervan aan den lijve ondervonden en in sommige ervan heeft hij een actieve rol gespeeld. Van actuele betekenis is zijn bijdrage aan het debat met betrekking tot de verhouding tussen geloof en wetenschap, Kerk en politiek.

Om de eerste president van zijn seminarie te eren heeft het bisdom van ’s-Hertogenbosch een bijzondere DVD laten vervaardigen waarin het leven van Van Gils op toegankelijke wijze in beeld wordt gebracht. Dit gebeurt aan de hand van authentieke voorwerpen, prenten en geschriften. Ook zijn er opnames te zien van de belangrijkste plaatsen waar hij gewoond en gewerkt heeft. Bovendien is er aandacht voor de rol en de betekenis van Van Gils als denker, schrijver en voorvechter van de vrijheid van godsdienst. Deze speciale DVD is voor slechts 15 euro te bestellen via het Sint Janscentrum: Papenhulst 4, 5211 LC ’s-Hertogenbosch (T 073-6123055, E receptie@sint-janscentrum.nl )

29-09-2008