Nieuws

27 SEP

Dag van het Jodendom: van Saulus tot Paulus

Sinds afgelopen jaar kent de kerkelijke kalender de Dag van het Jodendom. Om te stimuleren dat deze datum – 17 januari – een vaste plek in de agenda van parochies gaat krijgen, werd vrijdag 26 september een Impulsdag gehouden in de Liberaal-Joodse synagoge te Tilburg. Omdat het thema van de komende Dag van het Jodendom  luidt 'Hoe gaan joden en katholieken om met de Schrift, kon er gemakkelijk aangesloten worden bij het Paulusjaar dat dit jaar in de katholieke Kerk wordt gevierd.In de ochtend stond Joop Smits (exegeet Katholieke Universiteit Utrecht) stil bij de vraag 'Waar staat Paulus? Hij is een vurige verkondiger van het evangelie. Maar: wat hield zijn bekering in? Heeft hij het jodendom verlaten? En: hoe open was zijn houding naar de heidenen'. Een snelle lezing van met name de Galaten en de Korinte-brieven van Paulus kan de indruk geven dat Paulus de Wet buiten spel zet, bijvoorbeeld: 'de Wet is voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus' en 'Christus heeft ons bevrijd… laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen'. Het lijkt alsof Paulus hiermee voor de niet-joden (heidenen) de Wet afschaft, maar als we goed lezen krijgen we een ander beeld. Joop Smits illustreerde dit op een boeiende wijze aan de hand van de Korinte-brief. Duidelijk werd dat Paulus met beide benen in de joodse traditie blijft staan, maar in die traditie meer ruimte probeert te creëren voor niet-joden.

De tweede inleider van de ochtend – Jaap van der Meij (voorzitter Katholieke Raad voor Israël) ging in op wat Paulus schrijft over ‘de rechtvaardiging door het geloof’. Vanuit de joodse traditie stond hij eerst stil bij het ideaal beeld van de gelovige, bij de begrippen ‘rechtvaardig’ en ‘godvrezend’. Rechtvaardigheid heeft te maken met de juiste houding tegenover de naaste. Godvrezend met de juiste houding tegenover de Eeuwige. In de tijd van Paulus was er het besef dat men daarin tekort schoot…joden en heidenen. De Messiaanse tijd is echter aangebroken en daarmee dringt de tijd: de komende wereld (het koninkrijk Gods) staat voor de deur. Toegang tot de Komende wereld hebben de rechtvaardigen en godvrezenden … en het is mogelijk dat de heidenen er eerder in binnengaan.

In de middag waren diverse workshops over hoe parochies invulling kunnen geven aan de Dag van het Jodendom. Dit materiaal zal binnenkort ook op de website (www.dagvanhetjodendom.nl) te vinden zijn.
Even interessant als de inleidingen en workshops was de locatie waar de Impulsdag werd gehouden: de Liberaal-Joodse synagoge te Tilburg. Aan het einde van de Impulsdag werd kort iets verteld over de synagoge en werd de aron hakodesj geopend en het mikwe bezocht.
27-09-2008