Nieuws

24 SEP

Spiritualiteitsdagen over Paulus

Ook in het Jaar van de Evangelisatie organiseert het Bisdom van 's-Hertogenbosch een viertal Spiritualiteitsdagen. In het kader van het internationale Paulusjaar gaat men voor inspiratie bij evangelisatie te rade bij de eerste grote christelijke evangelisator en missionaris: Paulus.

Twee jaar geleden - in het Jaar van het Gebed - heeft het Bisdom voor de eerste maal enkele Spiritualiteitsdagen georganiseerd, dagbijeenkomsten van gebed en bezinning in het spoor van de groten uit de geschiedenis van de spiritualiteit. Dankzij de overweldigende belangstelling beleeft dit initiatief nu haar derde jaargang.

6 oktober 2008
Wie was Paulus eigenlijk? Wat was het voor een persoon? En hoe was hij als gelovige? Uit de Handelingen der Apostelen en zijn brieven krijgt Paulus duidelijk gezicht. Kan zijn persoon ons bijna tweeduizend jaar later nog inspireren?
Op deze dag zal pastor Marc Heemels ons in drie inleidingen op deze vragen ant­woord geven.
Marc Heemels, geboren in het Midden-Limburgse Melick, is pastoor van de parochie H. Joannes de Doper/H. Pastoor van Ars in Eygelshoven. Pastor Heemels studeerde van 2001 tot 2007 aan het Pauselijk Bijbelinstituut in Rome. Hij publiceerde in het bisdomblad van het bisdom Roermond, de Sleutel, een serie artikelen over Paulus.

10 november 2008
“In Christus zijn”: met deze term kunnen we Paulus’spiritualiteit typeren. Welke sporen heeft deze spiritualiteit nagelaten in de geschiedenis? Kan deze ons nu nieuwe gezichtspunten, een nieuwe geest, geven?
Een eerste inleiding hierover zal op 10 november gegeven worden door Filip de Rycke, priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Filip de Rycke is docent aan het Sint Janscentrum in Den Bosch en voltooit momenteel een thesis over Paulus aan de universiteit van Münster.
Vervolgens zal Ellen Kleinpenning in een tweetal inleidingen met ons nadenken over het “in Christus zijn” bij andere grote figuren uit de geschiedenis van ons geloof en welk perspectief wij daar voor onszelf aan kunnen ontlenen.
Ellen Kleinpenning is directeur van het diocesaan vormingscentrum. Zij is afgestudeerd op de spiritualiteit van de heilige Pierre-Julien Eymard en werkte voorheen tien jaar bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nijmegen.

9 maart 2009
Hoe ging Paulus om met de mensen – gelovigen en ongelovigen – in de gegeven situaties? Op welke manier maakte hij pastorale keuzes en wat kunnen wij daarvan leren?
Op deze dag zal een eerste inleiding hierover wederom verzorgd worden door Filip de Rycke.
Vervolgens zal Prof. Dr. Stefaan van Calster Paulus’gedachten actualiseren: onder het motto “Pastoraat in navolging van Paulus”
Prof. dr. Stefaan van Calster is hoogleraar pastoraaltheo­logie, onder meer aan het St. Janscentrum en aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Daarnaast is hij part time pastoor in Mariadorp, een kerkdorp in de gemeente Eijsden.

20 april 2009
Wat was Paulus’ idee van missie en evangelisatie en hoe heeft hij dit gedaan? Hoe ging hij daarbij om met de culturele verscheidenheid van zijn dagen? En wat kunnen wij daarmee in de huidige interculturele dialoog?
Filip de Rycke zal hierover op een eerste inleiding verzorgen, toegespitst op de persoon van Paulus.
In twee volgende inleidingen zal Drs. Geert van Dartel zorgen voor een actualisatie van Paulus’ bemoeienissen en inzichten naar het heden toe.
Drs. Geert van Dartel is secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Van Dartel (1956) studeerde theologie in Nijmegen en van 1978 tot 1983 in Zagreb (Kroatië).

Meer informatie over de Spiritualiteitsdagen (programma, locatie en aanmelding).

24-09-2008