Nieuws

15 SEP

In Memoriam rector Hettema

Op zaterdag 13 september 2008 is in huize Theresia te Vught overleden de zeereerwaarde heer drs. Johan Ignatius Maria Hettema.

Oud-rector Hettema werd geboren te Helmond op 24 november 1921 en tot priester van ons bisdom gewijd op 25 juli 1945. Hij was kapelaan te Uden van 7 september 1945 tot 6 september 1946. Van 1946 – 1952 studeerde hij in Rome aan de Pauselijke Universiteit Apollinaris canoniek recht. Op 5 september 1952 werd hij benoemd tot hoogleraar aan het Grootseminarie te Haaren, waar hij naast kerkelijk recht tot 1959 ook de moraaltheologie doceerde. Na de sluiting van het seminarie werd hij op 21 juli 1967 benoemd tot rector van het Carolusziekenhuis te ’s-Hertogenbosch, welke functie hij vervulde tot zijn emeritaat op 1 februari 1987.

Moge hij rusten in vrede!

Uitvaart: donderdag 18 september a.s. om 11.00 uur vanuit de O.L. Vrouwekerk te Helmond (parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming, Wilhelminalaan 16). De teraardebestelling zal in besloten kring plaatsvinden.

15-09-2008