Nieuws

13 SEP

Jaar van de Evangelisatie begonnen

Het Jubileumjaar van het Bisdom Den Bosch is met een uiterst geslaagde bijeenkomst afgetrapt. Tijdens de toespraak van de Belgische kardinaal Danneels was het muisstil in het Theater aan de Parade, bij de premiere van de Sint-Jansmis zongen de meer dan vierhonderd aanwezigen uit volle borst mee.

Geloof op Zakformaat
Tijdens de bijeenkomst werd de serie Geloof op Zakformaat geïntroduceerd, zestien brochuurtjes over het katholieke geloof in een fraaie display, die bij gelegenheid van Open Kerkweekend in een honderdtal kerken geplaatst zijn. Bisschop Hurkmans en kardinaal Danneels ontvingen de eerste setjes van deze eigentijdse publicatie.

St-Jansmis
De premiere van de Sint-Jansmis lokte tal van bijzondere reacties uit. Het vierhonderdkoppig gelegenheidskoor, als men de vierhonderd genodigden zo mag noemen, oefende onder leiding van rector cantus Jeroen Felix het Heer Ontferm U en het Heilig. ‘Het is moeilijk zingen met een brok in je keel’, liet een van de aanwezigen zich ontvallen. De mis, laatste compositie van Maurice Pirenne, onderstreepte het betoog dat kardinaal Danneels eerder hield, dat het eerst en vooral ‘de schoonheid’  is die de ‘meteoriet van de bekering’ bij mensen doet inslaan.

Monumentendag
Zaterdag 13 september, tijdens het Open Kerkweekend dat samenviel met Open Monumentendag, bezochten meer dan tweeduizend belangstellenden het bisschoppelijk paleis aan de Parade. Zij kregen er onder meer een rondleiding van bisdomarchivaris drs. Eugene van Deutekom. De nieuwe geloofsboekjes waren ook daar zeer in trek.


13-09-2008