Nieuws

09 SEP

Grote belangstelling Sint-Jansmis

Koren uit het bisdom reageren met grote belangstelling op de Sint-Jansmis die musicus Maurice Pirenne heeft gecomponeerd voor het bisdomjubileum in 2009. Inmiddels zijn er 100 partituren en 2.000 koorpartituren aangevraagd naar aanleiding van een bericht in Opmaat, het blad van de diocesane Gregoriusvereniging.

De inmiddels overleden Maurice Pirenne begon in mei 2007 met de eerste opzet. Hij hield van het scheppen van iets nieuws en ging dan ook niet uit van bestaande motieven, maar componeerde alles oorspronkelijk. “De naam Sint-Jansmis lag voor de hand, hij is de patroon van het bisdom, de kathedraal en de stad Den Bosch,” zei Pirenne bij de presentatie van de Mis op 18 februari 2008. De Mis kan op verschillende manieren worden uitgevoerd: meerstemmig of eenstemmig door koor of cantor.

Vrijdag 12 september bij de opening van het bisdomjubileum worden fragmenten uit de Mis voor het eerst ten gehore gebracht. In het jubileumjaar wordt de Mis gezongen tijdens het Geloofsfeest in mei en tijdens de bedevaart naar Rome in oktober, waarvoor zich inmiddels 700 personen hebben aangemeld. Koren uit het bisdom kunnen tot 1 oktober voorintekenen bij mevrouw Kleijberg: gkleijberg@bisdomdenbosch.nl en krijgen de partituren te zijner tijd gratis toegestuurd. De partituren worden na 1 oktober gedrukt.

 

09-09-2008