Nieuws

05 SEP

Adviesorganen bijeen over toekomst

Woensdag 3 september zijn de adviesorganen van het bisdom in bezinningscentrum Emmaüs in Helvoirt bijeen geweest om te adviseren over toekomstplannen voor het bisdom op weg naar 2015. Er was sprake van een grote betrokkenheid van de zestig deelnemers. 

Het blijft niet makkelijk om tot een eenduidig perspectief voor alle parochies in het bisdom te komen. De enquête die is gehouden laat zien dat parochies wel willen samenwerken, mits dit niet koste gaat van de zelfstandigheid. Tussen nu en 2015 nemen naar verwachting de aantallen kerkgangers en priesters, evenals de beschikbare middelen verder af, waardoor niet alles meer op alle plaatsen kan. Anderzijds is krachtenbundeling nodig om nieuwe initiatieven te realiseren en parochies vitaal te houden. Dit dilemma roept veel vragen op die niet een-twee-drie zijn op te lossen.

De adviesorganen gaven op basis van een drietal gepresenteerde toekomstscenario’s aan dat er duidelijke keuzes nodig zijn, de haalbaarheid moet worden bekeken en dat er heldere verantwoordelijkheden nodig zijn. Ook was er de wens om op zoveel mogelijk plaatsen de Eucharistie te blijven vieren en moet de inhoudelijke boodschap van het geloof voorop blijven staan. De aanwezigen – dekens, kapittelheren, leden van de priesterraad, ledenraad en het diakenberaad, bisdommedewerkers, deelnemers aan de denktank en leden van de REA (raad voor economische aangelegenheden),  – hebben zich in acht groepen gebogen over drie hoofdthema’s: vitalisering van de diocesane geloofsgemeenschap, waaronder parochies en catechese; de Kerk als bron van inspiratie voor de samenleving met onderwerpen als jongeren, gezinnen, diaconie en evangelisatie; kadervorming voor zowel vrijwilligers als professionals.

De bisschop zei dat er een vernieuwende cultuur nodig is in de Kerk. Hij wil de tijd van polarisatie achter zich laten en benadrukt dat er meer vertrouwen nodig is: ‘niet te snel oordelen, maar naar elkaar blijven luisteren.’ Ook wenst hij dat gelovigen en gewijde bedienaren complementair zijn met behoud van ieders verantwoordelijkheid. Verder gaf de bisschop aan dat hij een duidelijk beleid wil ontwikkelen en riep hij op tot een cultuur van niet eindeloos polderen, maar ‘met zorg samenwerken voor mensen’. “De Kerk laat zich niet maken, maar Christus werkt op Zijn manier, we moeten ons open stellen voor wat God wil. Bisdom en parochies staan samen voor dezelfde opdracht,” aldus de bisschop aan het einde van de bijeenkomst. De bisschop sprak verder van een belangrijke stap in het proces: “Het is voor het eerst dat we samen met de inbreng van belangrijke betrokkenen in het bisdom een stap hebben gezet om tot beleid in de toekomst te komen.” In de eerste helft van 2009 wil bisschop Hurkmans zijn beleidsplan presenteren.
05-09-2008