Nieuws

03 SEP

Campagne ondersteunt doelgroepenstrategie

Een kerk is van blijvende waarde. Dat is ook in 2009 het centrale thema van de Actie Kerkbalans. Met als ondertitel: ‘Kerkbalans, daar geef je voor’ is ten behoeve van de campagne van de geldwervingsactie in de parochie een nieuw, samenhangend pakket van ondersteunende materialen ontwikkeld, die passen in de ingezette Actie Kerkbalans nieuwe stijl.

Verbreden en verdiepen zijn de twee pijlers waarop deze nieuwe stijl is gebaseerd. Het doel van verbreden is om leden die niet (meer) bijdragen aan Kerkbalans ertoe te bewegen dat wel te doen. Het doel van verdiepen is gevende leden te vragen hun bijdrage te verhogen. Effectief communiceren met parochianen, gebruikmaken van de kansen die automatisering biedt en segmenteren naar doelgroepen zijn daarbij sleutelwoorden en de resultaten van deze aanpak stemmen hoopvol. Meer daarover leest men op de landelijke website.

In het campagnemateriaal voor 2009 is deze lijn duidelijk doorgetrokken: de posters en folders laten het scala van doelgroepen zien waarop de actie zich richt: jongeren, jonge gezinnen, ouderen, mensen die steun en inspiratie vinden in het geloof. Om daarmee aan te geven dat kerk voor allen ‘van blijvende waarde is’.

De parochies hebben de voorbeeldmaterialen in juni toegestuurd gekregen en kunnen hun bestellingen nog tot eind deze week plaatsen. Volgende week ontvangen zij een bevestiging daarvan.

 
Parochies kunnen met behulp van de aan hun penningmeester toegestuurde inlogcode en wachtwoord inloggen op het forumgedeelte van de landelijke website. Deze bevat onder meer een handleiding Kerkbalans Nieuwe Stijl. Parochies worden opgeroepen om hun ervaringen te delen en vragen met betrekking tot de plaatselijke actie kenbaar te maken.
03-09-2008