Nieuws

05 AUG

Dr. Weishaupt benoemd tot officiaal

Per 1 juli 2008 heeft bisschop Hurkmans dr. G.P. Weishaupt benoemd tot officiaal (gerechtsvicaris van de kerkelijke rechtbank). Weishaupt werd geboren en getogen in Aken (D.). Na het einddiploma gymnasium studeerde hij filosofie en theologie in Bonn (D.) en Kerkrade (NL). Weishaupt is priester van het bisdom Roermond, waar hij van 1988 tot 2000 in diverse parochies als kapelaan, parochieadministrator en priesterassistent gewerkt heeft. Sinds 1988 is hij tevens verbonden aan de kerkelijke rechtbank (officialaat) van het bisdom Roermond.

Van 1994 tot 1996 studeerde hij in Münster (D.) kerkelijk recht. Die studie sloot hij af met het licentiaat. Daarna benoemde de bisschop van Roermond hem tot diocesane rechter. In 2001 begon hij een promotiestudie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome. In Juni 2006 promoveerde hij aldaar tot doctor in het kerkelijk recht. Van 2004 tot 2006 werkte hij bij de Curie van het Vaticaan o.a. als privé-secretaris van Mgr. Mauro Piacenza, de toenmalige president van de Pauselijke Commissie voor de culturele goederen van de Kerk en huidige secretaris-aartsbisschop van de Congregatie van de Clerus te Rome. Sinds april 2004 is Weishaupt latinist bij de Duitstalige afdeling van Radio Vaticaan.

In juli 2006 benoemde Mgr. Hurkmans hem tot verdediger van de huwelijksband en tot promotor iustitiae bij de kerkelijke rechtbank van het bisdom Den Bosch. Op 1 juli jl. volgde zijn benoeming tot officiaal (gerechtsvicaris) van het bisdom Den Bosch.

Weishaupt blijft verder verbonden als diocesane rechter aan de kerkelijke rechtbank van Roermond en als docent kerkelijk recht aan de diocesane priester- en diakenopleiding van het bisdom Roermond. In Munstergeleen en Sittard (Limburg) is hij in de weekeinden priesterassistent.

05-08-2008