Nieuws

24 JUN

In Memoriam diaken Scheers

Op 15 juni 2008 is in het Broederhuis van de Broeders van Liefde, Eikenburg, te Eindhoven overleden de eerwaarde heer Theodorus Johannes Scheers (broeder Martialis), broeder van de Congregatie Broeders van Barmhartigheid van St.Joannes de Deo.

Broeder Scheers werd geboren te Stokkum (Gld) op 3 april1927. In 1946 trad hij in bij de Congregatie Broeders van Barmhartigheid, Op 23 mei 1987 werd hij gewijd tot permanent diaken van het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch. Hij was vanaf 1987 werkzaam als diaken van de parochie H.Lambertus te Maren-Kessel, H.Lambertus te Lith, H.Remigius te Lithoyen en H.benedictus te Teeffelen, uit welke functie hem op 1 maart 1990 vanwege zijn gezondheid eervol ontslag werd verleend.

Moge hij rusten in vrede!

24-06-2008