Nieuws

23 JUN

Bisschop opent Paulusjaar in Tilburg

Zaterdag 28 juni, aan de vooravond van het feest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus opent paus Benedictus XVI het Paulusjaar in Rome. Hij opent dan één van de toegangsdeuren die normaal gesloten is van de basiliek Sint Paulus-buiten-de-muren, waar zich het graf van Paulus bevindt. Bisschop Hurkmans opent die dag het Paulusjaar met een vesperviering om 17.00 uur in de Tilburgse parochie HH. Petrus en Paulus.

Aanleiding voor het Paulusjaar is de 2.000ste geboortedag van ‘de apostel van de heidenen’ zoals Paulus wordt genoemd vanwege de verkondiging van het Evangelie buiten Israël. Paulus werd in de periode 5 tot 10 na Christus geboren in de Turkse stad Tarsus. De 12e eeuwse kerk in Tarsus, die in 1943 door de Turkse staat werd onteigend en als museum dienst doet, is in het Paulusjaar dat tot en met 29 juni 2009 duurt, geopend voor pelgrims. Ook op het eiland Malta, waar Paulus schipbreuk leed, worden dit jaar extra pelgrims verwacht.

Omdat Paulus geldt als apostel voor alle christenen krijgt het Paulusjaar een oecumenische dimensie. In de basiliek in Rome wordt een oecumenische kapel ingericht in de huidige doopkapel die gebouwd is in de vorm van een Grieks kruis. Christenen kunnen er gebedsdiensten houden.

Het Paulusjaar valt in het bisdom Den Bosch voor een deel samen met het jubileum Jaar van Evangelisatie dat het bisdom in 2009 viert. De figuur van Paulus als evangelist sluit hier goed op aan. Het bisdom organiseert het komend jaar allerlei activiteiten rond Paulus, die ze binnenkort bekend maakt. De Tilburgse Petrus en Paulus parochie heeft icoonschilder Geert Hüsstege gevraagd het icoon ‘vita’ te schilderen dat het levensverhaal van Paulus vertelt en uiteindelijk uit 15 iconen zal bestaan. Meer informatie op www.parochie-petrusenpaulus.nl

23-06-2008