Nieuws

18 JUN

Golfplaatkerkjes in Heeswijk

De Heeswijkse Willibrordusparochie grijpt Open Monumentendag aan om te pleiten voor het behoud van Brabantse kerken en aandacht te vragen voor het behoud van het nog niet beschermde dorpsgezicht rondom de neogotische Heeswijkse kerk. Ze doet dat onder meer met beelden van zogeheten ‘tin tabarnacles’, kerkjes van golfplaat, die vanaf 1850 bij honderden in het Verenigd Koninkrijk werden ingezet om de uitwassen van ‘Darkest England’ te bestrijden. Te zien zijn beelden van behouden, herbestemde en vervallen kerkjes in Londen. De Boxtelse Cantorij o.l.v. Wil Barten, deputy lay clerk van het Cantebury Cathedral Choir zal een Engelse Evensong uit deze periode ten gehore brengen. Het complete programma is hieronder te lezen.

PROGRAMMA KERKEN IN HEESWIJK
Over notabelen en gewone mensen
Zondag 14 september

Latijnse mis

09.00 uur, parochiekerk. Voorganger: pastor Joost Jansen. Met medewerking van Les Chanteurs Grégoriens uit Uden en Jan de Laat, orgel.

Opening

Processiemuziek en nieuwe kerkrecepten

11.00 uur, kerkplein en kerk. Processie- en bedevaartsmuziek door de Koninklijke Fanfare Sint-Willibrord. Openingswoord door pastor Jansen.Voordracht door Rien de Visser over een nieuw, fictief model om Brabantse kerken op vitale wijze te behouden voor de plaatselijke gemeenschap, met ‘basilica, doksaal en tabernakel’ als ingrediënten.

De Drie Dobbelstenen, hun kerken en ‘heilig huisje’

11.00 - 16.30 uur, doorlopend, sacristie. Het verhaal van een Heeswijkse vader, Gerard Dobbelsteen en zijn twee zonen Joan en Adri, die alle drie priester werden. Fotoklankbeeld in de sacristie onder ’toeziend oog’ van de portretten van De Drie Dobbelstenen van P. Slager.

Cunera Bedevaart en kerkschatten

11.00 - 16.30 uur doorlopend, voordracht om 13.00 en 15.00 uur, kerk en bijsacristie. De Bedevaart naar Cunera (patrones tegen keel- en veeziekten) komt uitgebreid in beeld met klankbeeld en voordracht door Nico van Doorn. De koster toont tal van kerkschatten uit Roomsche en oudere tijden, van kazuifels tot de glas-in-lood-ramen over de zeven sacramenten van Daan Wilschut, eens geschonken door de parochianen van Heeswijk. Met rondleidingen.

Kerk en kasteel: Het relaas van pastoor Maas.

12.00, 14.00 en 16.00 uur, Willibordcentrum. Onthulling van een uniek document uit het parochiearchief ‘Het relaas van Pastoor Maas’, waarin deze rond 1890 ten strijde trok tegen de alsmaar feestvierende jonker en zijn geliefde huishoudster, met wie hij meer dan 25 jaar ongehuwd samenwoonde. Voordracht van ‘Het relaas van pastoor Maas’ door verhalenverteller Theo van den Heuvel.

Papieren kerkzicht

11.00 - 16.30 uur, doorlopend, in en rondom de kerk. Om aandacht te vragen voor behoud van het nog niet beschermde dorpsgezicht rondom de Heeswijkse kerk wordt de levensloop van de kerk en wat zich rondom de kerk afspeelde in scène gezet. Naast de middeleeuwse en neogotische kerk komen ook het kasteel, de herberg en de ondernemersfamilie Van Oorschot, die ook pastoors en een bisschop voortbracht, in beeld. Aan de hand van ‘filmische papiermaquettes’ en als kijkkrant’ op tabloid formaat gepresenteerd en toegelicht door Florian de Visser, student Design Academy. Met rondleidingen.

Priesterzonen

11.00 – 17.00 uur, doorlopend, Willibordcentrum. Heemkundekring De Wojstap presenteert een tentoonstelling over priesters uit Heeswijk en Dinther. 

Donkere tijden

16.30 uur, kerk. Ter lering vermanende beelden van behouden, herbestemde en vervallen kerkjes in Londen. Fotoklankbeeld over kerkjes van golfplaat (‘tin tabernacles’), die vanaf 1850 bij honderden in het Verenigd Koninkrijk werden ingezet om de uitwassen van Darkest England te bestrijden. Voorbeeld van een innovatieve oplossing van kerkproblemen.

Engelse Evensong

17.00 uur, kerk. Authentieke uitvoering van een Engelse Evensong door De Boxtelse Cantorij olv Wil Barten (deputy lay clerk van het Canterbury Cathedral Choir). Gerard Habraken bespeelt het Smitsorgel. Muziek die verwijst naar Darkest England met een foto-impressie van ‘tin tabernacles’.

Afsluiting: Cunera oud en nieuw

17.45 uur, kerk. Het Cuneralied in de oorspronkelijke versie en in een nieuwe bewerking van Wil Barten, gezongen door de Boxtelse Cantorij. Slotwoord door de vice-voorzitter van het parochiebestuur Bart Haerkens. Orgelimprovisatie op het Heeswijks Smitsorgel over ‘... uit iedere keel zij lof uw deel’ door Gerard Habraken.

18-06-2008