Nieuws

16 JUN

In Memoriam Henricus van der Linden

Op 10 juni 2008 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde heer prof. dr. Henricus van der Linden, emeritus-hoogleraar van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
 
De zeereerwaarde heer Van der Linden werd geboren in Utrecht op 2 november 1915 en in 1967 tot priester gewijd. Hij was tot en met 1981 hoogleraar oecumene aan de theologische faculteit van de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij begon zijn loopbaan in 1944 als predikant in Beek-Ubbergen. In 1947 promoveerde hij cum laude op een proefschrift over de Rooms-Katholieke Kerk en de oecumene. In 1948 werd hij studiesecretaris bij de Raad van Kerken in Nederland. In 1960 gaf hij als hervormd predikant in Middelberg aan over te willen stappen naar de Rooms-Katholieke kerk. In december 1967 werd hij door mgr. drs. J. Bluyssen tot priester gewijd. Hiervoor was speciale toestemming nodig vanuit Rome, omdat hij gehuwd was. Sinds 1961 was hij verbonden aan de theologische faculteit te Nijmegen, eerst als lector en vanaf 1964 als hoogleraar.
Moge hij rusten in vrede!
16-06-2008