Nieuws

13 JUN

Bisschop vraagt Paus om hulpbisschoppen

Bisschop Hurkmans heeft Paus Benedictus XVI gevraagd één en zo mogelijk twee hulpbisschoppen te benoemen. De Paus heeft daarop positief gereageerd en rond de jaarwisseling verwacht de bisschop dat de Paus bekend maakt wie hij gaat benoemen.

Bisschop Hurkmans heeft om hulpbisschoppen gevraagd om zijn omvangrijke takenpakket beter te verdelen. Een hulpbisschop, in het Latijn ‘episcopi auxiliares’ heeft dezelfde wijding als een bisschop en kan hem in al zijn taken vervangen, zowel sacramenteel als bestuurlijk, maar ook wat betreft representatie. Op dit moment kan de bisschop maar eens in de acht jaar in een parochie het vormsel toedienen. Met een of twee hulpbisschoppen kan er vaker een bisschop in de parochies komen en kunnen ook meer uitnodigingen gehonoreerd worden. Contacten met de samenleving en op het gebied van evangelisatie krijgen daarmee de bisschoppelijke aandacht die ze verdienen. De publieke activiteiten van de nieuwe hulpbisschop(pen) worden net zoals nu gebeurt met die van de bisschop, gepubliceerd in het Bisdomblad en op de website van het bisdom. In de bisdommen Utrecht, Roermond en Haarlem werken momenteel ook hulpbisschoppen. In het bisdom Den Bosch was mgr. Bluyssen in 1961 onder mgr. Bekkers de laatste van drie hulpbisschoppen in het bisdom.

De hulpbisschoppen gaan deel uit maken van de bisdomstaf die een nieuwe samenstelling krijgt. De huidige vicarissen-generaal pater W.M.J. van Meijgaarden sss en drs. J.B.F. Schröder beëindigen per 1 juli 2008 hun werkzaamheden voor de bisdomstaf. Diaken drs. P.A.M. Broeders blijft directeur-econoom. Vicaris van Meijgaarden beraadt zich, in overleg met zijn Provinciaal, op zijn toekomst en vicaris Schröder gaat met emeritaat. Hij blijft als docent betrokken bij het Seminarie en het Diocesaan Vormings Centrum en is beschikbaar voor assistentie in de Sint-Janskathedraal. Vicaris Van Meijgaarden was 13 jaar vicaris en vicaris Schröder 22 jaar. Bisschop Hurkmans is de vicarissen dankbaar voor hun jarenlange inzet en dienstbaarheid voor het bisdom. Hij beseft dat zijn besluit moeilijk voor ze is. De bisschop vindt de vernieuwing van zijn staf essentieel om met nieuw elan de toekomst tegemoet te treden. De bisschop hoopt volgend jaar 65 te worden en tot zijn 75e ,wanneer zijn ambtsperiode afloopt, bisschop van Den Bosch te mogen zijn.

De bisschop wacht met de definitieve samenstelling van de bisdomstaf totdat de Paus zijn besluit bekend heeft gemaakt. Ook wil hij het advies van de ‘denktank’ en de enquête die is gehouden onder het pastoraal kader en de vice-voorzitters van de parochies betrekken in zijn besluitvorming. Vanaf 1 juli zal plebaan mr. drs. J.G.N.M. van Rossem als interim vicaris-generaal de bisschop ter zijde staan. Hij blijft tevens plebaan van de Sint-Janskathedraal. Tijdens de interim-periode die naar verwachting een half jaar gaat duren bestaat de bisdomstaf uit de bisschop zelf, vicaris-generaal Van Rossem en directeur-econoom diaken Broeders.

13-06-2008