Nieuws

09 JUN

In memoriam P.J.M. Ruijgrok

Op 5 juni 2008 is te Veghel overleden de zeereerwaarde heer Petrus Johannes Maria Ruijgrok, emeritus-pastoor van de parochies H. Cornelius te Wanroy en H. Paulus te Landhorst.

Emeritus-pastoor Ruijgrok werd geboren in Tilburg op 29 december 1929 en tot priester gewijd op 26 mei 1956. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Hintham (Rosmalen) in de parochie St. Anna van 1956 tot 1958, als kapelaan te Eindhoven in de parochie St. Trudo van 1958 tot 1962 en als aalmoezenier bij het leger van 1962 tot 1972. In 1972 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Cornelius te Wanroy en in 1983 tevens tot pastoor van de parochie H. Paulus te Landhorst, uit welke beide functies hem op 1 maart 1985 eervol ontslag werd verleend.

Moge hij rusten in vrede!
09-06-2008