Nieuws

05 JUN

Parochies


In deze rubriek kunt u verhalen lezen van parochies die deelnemen aan de jubileumbedevaart. Wat is hun motivatie om met het bisdom naar Rome te gaan en hoe pakken zij de werving en de inhoudelijke voorbereiding op de pelgrimage aan? 

  • Pastorale Eenheid Veghel
  • H. Lambertusparochie Meerveldhoven


    Vorige pagina
  • 05-06-2008