Nieuws

05 JUN

Parochies Veghel gaan naar Rome

De bisdomjubileumbedevaart naar Rome lijkt nog een heel eind weg. Toch zijn al verschillende parochies druk in de weer met de voorbereidingen. Wat beweegt hen om met het bisdom naar Rome te gaan en hoe pakken ze dit aan?

Marie-Thérèse Clauwens is het aanspreekpunt voor de Romegangers in Veghel. Naast haar functie als secretaris van het overkoepelende bestuur van de pastorale eenheid Veghel (PEV) is ze actief in diverse werkgroepen in de Veghelse Lambertusparochie. De drie parochies die de PEV vormen, hebben hun krachten ook voor deze reis gebundeld. En met resultaat: op dit moment verwacht Clauwens al 40 deelnemers, waaronder meerdere gezinnen met kinderen.
“Verschillende parochianen hebben de afgelopen jaren de pastoor gevraagd om een keer met de parochie een reis naar Rome te maken. De jubileumbedevaart is een mooie gelegenheid om dat eens echt te doen. Er wordt al wel regelmatig een bedevaart naar Kevelaer ondernomen vanuit de parochie, daar nemen overwegend oudere parochianen aan deel. Deze Romereis trekt een heel gevarieerd publiek.”

Hoe hebben de parochies nu al zoveel mensen weten te interesseren? “Je moet mensen gewoon met een folder in de hand persoonlijk benaderen. Als je tegen iemand zegt ‘Ik ga ook mee’ is die veel eerder geneigd zich aan te sluiten bij de reis. Ook hebben we een stukje in de krant gezet, en in het parochieblad. Daar zijn wel mensen op afgekomen, maar het gros van de aanmeldingen is het gevolg van mond-tot-mondreclame. Dat de pastoor meegaat, is ook een belangrijke beweegreden voor veel mensen.
We hebben in het dekenaat ook aangegeven dat parochies zich eventueel bij ons aan kunnen sluiten. Voor een parochie alleen is het misschien lastig om genoeg mensen bij elkaar te krijgen, maar samen lukt dat wel. Het bisdom heeft aangegeven dat dat uiteraard prima is.
Ik ga nog een klooster hier in Veghel benaderen. De zusters nemen regelmatig deel aan activiteiten in de parochie. Het zou leuk zijn als er ook enkelen van hen met ons mee naar Rome kunnen gaan.”

Hoe bereidt Veghel zich verder op de jubileumbedevaart voor? “We willen begin oktober nog een bijeenkomst organiseren voor eventuele geïnteresseerden die zich nog niet hebben aangemeld. Daarnaast zijn we van plan om een leraar van de middelbare school in Veghel die ieder jaar met een groep leerlingen naar Rome gaat uit te nodigen, zodat die ons wat kan vertellen over de geschiedenis en de bezienswaardigheden van Rome. Ook bekijken we of we het inhoudelijke voorbereidingsmateriaal dat het bisdom in september gereed heeft kunnen gebruiken.”
05-06-2008