Nieuws

04 JUN

Meer dan helft reageert op enquête bisdom

De enquête die het bisdom heeft gehouden onder het pastoraal kader en de vice-voorzitters van de parochiebesturen is door meer dan de helft van de bijna 800 aangeschreven personen ingevuld. Het bisdom noemt de respons ‘boven verwachting’, mede omdat het de eerste keer is dat ze dit instrument toepast. Deze zomer worden de vragenlijsten verwerkt en krijgen ook de niet respondenten een samenvatting van de resultaten toegestuurd. De enquête is voortgekomen uit de ‘denktank’ die bisschop Hurkmans heeft ingesteld om hem te helpen bij het formuleren van de toekomstvisie van het bisdom.

De enquête vraagt naar het aanbod dat parochies hebben op het gebied van liturgie, catechese en diaconie en hoeveel vrijwilligers er nu en in de toekomst beschikbaar zijn. Ook wordt gevraagd naar specifieke activiteiten voor gezinnen, jongeren en kinderen, bijvoorbeeld een kinderwoorddienst of gezinsviering. Verder zijn er vragen over de financiële situatie van de parochie en het aantal eucharistievieringen. Voor priesters is ook een aantal vragen opgenomen, bijvoorbeeld of ze de voorkeur geven aan werken in teamverband of individueel. Aan de hand van stellingen wordt gevraagd naar de zelfstandigheid c.q. samenwerking tussen parochies. Verder komt de dienstverlening van het bisdom zelf aan de orde, alsmede de participatie aan diocesane activiteiten in het jubileumjaar 2009. Tot slot kan een advies gegeven worden aan de denktank.

Bisschop Hurkmans gaat na in het najaar met het advies van de denktank naar de diverse adviesgremia die het bisdom kent, zoals het Diocesane Kapittel, de Priesterraad, de Dekensvergadering, de Lekenraad en de Raad voor Economische Aangelegenheden. In 2009 wanneer het bisdom 450 jaar bestaat wil hij zijn toekomstvisie presenteren.

 

04-06-2008