Nieuws

04 JUN

Zeven parochies slachtoffer koperdieven

Het bisdom Den Bosch roept parochies op extra alert te zijn nu koperdieven recent op zeven plaatsen regenpijpen hebben gestolen. Met name monumentale kerken blijken het slachtoffer. Het bisdom heeft de politie gevraagd om tijdens het surveilleren een oogje in het zeil te houden. Ook buurtbewoners wordt gevraagd eventuele onregelmatigheden, met name ’s avonds en ’s nachts, te melden bij de parochie en de politie.

De schade die ontstaat bij ontvreemding van koperen regenpijpen staat niet in verhouding tot de opbrengst van het koper dat door de dieven aan handelaren wordt aangeboden. Handelaren wordt gevraagd eveneens alert te zijn wanneer iemand met koperen regenpijpen in zijn auto komt aanzetten en die te koop aanbiedt. PVC regenpijpen kunnen in een aantal gevallen een alternatief zijn. Ook is het mogelijk bestaande pijpen beter te verankeren. Het bisdom maakt om privacy- en beveiligingsredenen niet bekend waar de diefstallen hebben plaatsgevonden. De getroffen parochies hebben aangifte gedaan.

 

04-06-2008