Nieuws

27 MEI

Parochies sluiten nieuwe energiecontracten

In 2004 en 2005 heeft het bisdom een aantal malen gewezen op het schaalvoordeel dat het centraal inkopen van energie kan opleveren. Op grond van de verstrekte informatie heeft een groot aantal parochies meerjarige contracten afgesloten via EEcare met Eneco en/of Essent en via Hellemans Consultancy (HC) met Energie Direct. Daar de looptijd van de contracten drie jaar bedroeg, zijn of worden parochies benaderd om tot contractverlenging te komen.

Met name de gang van zaken m.b.t. Hellemans en Energie Direct heeft vorig jaar geleid tot reacties van enkele parochies. Op grond hiervan heeft er een gesprek plaats gevonden met mensen van Hellemans Consultancy. Inmiddels heeft Hellemans onder alle betrokken parochies een enquête gehouden over de dienstverlening in de afgelopen periode. De resultaten zijn bij de parochies bekendgemaakt. Het blijkt dat tweederde van de deelnemers tevreden tot zeer tevreden is over de gang van zaken.


EE Care heeft als intermediair reeds een voorstel aan betrokken parochies gedaan. Het komt er op neer dat men m.i.v. 2009 een partnerovereenkomst is aangegaan met Greenchoice en dat men parochies uitnodigt daarop in te stappen. Men heeft, zoals men zelf aangeeft, Greenchoice gekozen omdat dit bedrijf al jaren goed scoort op de website www.energieprijzen.nl , in de Consumentengids en in het blad Sprout als best dienstverlenend energiebedrijf.
In de overeenkomst tussen EE Care en Greenchoice zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. Levering van 100 % groene energie ( zowel stroom als gas).
2. Korting op de standaardtarieven van uw huidige leverancier, te weten €  0,25 cent/m3 voor gas en € 0,40 cent /kWh voor groene stroom.
3. Greenchoice verzorgt de overstap, u ontvangt slechts één factuur(geen gescheiden facturen meer voor levering en transport).
Voor nog niet deelnemende parochies verwijst het bisdom voor eventuele verdere informatie naar: www.eecare.nl of www.greenchoise.nl/eecare.

Hellemans Consultancy is op dit moment bezig met de voorbereiding van een voorstel, dat de betrokken parochies binnen afzienbare tijd zal worden toegezonden. Nog niet deelnemende parochies kunnen voor verdere informatie met betrekking tot deze organisatie en het voorstel dat ze binnenkort zullen uitbrengen naar: www.energievoorkerken.nl

Voor zover U dit nog niet doet, willen wij U sterk in overweging geven gebruik te maken van de mogelijkheden om mee te doen in één van deze collectieve contracten. Het bisdom adviseert parochies om zelf te onderzoeken of de geboden opties een voordeel opleveren op de post energiekosten.
27-05-2008