Nieuws

24 MEI

Bisschop zendt pastoraal-assistenten

Tijdens een eucharistieviering in de Sint Janskathedraal zijn vandaag drie personen gezonden als pastoraal-assistenten. Frank van Dommelen met het pastorale aandachtsveld kerkopbouw, Marina Hobbelen voor geloofsoverdracht en Sanny de Rooij voor liturgie.

De drie zendelingen hebben ieder een eigen traject gevolgd. De een via de Pastorale School en de cursus via het Diocesaan Vormingscentrum, de ander enkele jaren opleiding tot permanent diaken en de derde ronde de HBO-opleiding theologie af.

Aanwezig was ook een groot aantal pastoraal-assistente die in de laatste jaren hun zending vervulden in parochies van het bisdom. Zij werden tijdens de liturgie van de zending daar opnieuw in bevestigd.

Pastoraal assistenten - mannen en vrouwen - zijn gekwalificeerde lekemedewerk(st)ers voor parochies of categoriaal pastoraat. Pastoraal assistenten hebben een goede basisvorming ten aanzien van geloof en pastoraat en werken in parochies of categoriaal pastoraat met een zending van de bisschop. Veelal zijn ze werkzaam in de parochie waar ze zich met hun deskundigheid inzetten voor de voortgang en de ontwikkeling van een deel van het pastoraal en meedenken over pastoraal beleid ter plaatse. Ze zijn bij uitstek geschikt om deel uit te gaan maken van een pastoraatsgroep.
24-05-2008