Nieuws

15 MEI

Mariaomgang door de Bossche binnenstad

In het centrum van ’s Hertogenbosch wordt aanstaande zondag 18 mei de jaarlijkse Mariaomgang gehouden. De eeuwenoude bidtocht vertrekt om 19.00 uur vanuit de Sint Jan. Na terugkeer in de kathedraal is er een korte gebedsdienst. Vanwege Jazz in Duketown is de bidtocht een week later dan normaal.
 
In de bidtocht wordt het beeld van de Zoete Moeder meegedragen door leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Het Mariabeeld wordt geflankeerd door flambouwen met bloemen, die gedragen worden door studenten van het Sint-Janscentrum. Naast bisschop Mgr. A. Hurkmans lopen in de Plechtige Omgang priesters, diakens, kanunniken en acolieten mee. Het Bossche gilde De Oude Schuts, het Sint Catharinagilde uit Vught en de Stadspijpers zorgen, naar oud gebruik, voor ruim baan voor de stoet.

Geschiedenis Mariaomgang
De Mariaomgang in ’s Hertogenbosch kent een rijke historie. De legende uit de Middeleeuwen vertelt dat Maria, gedurende de dagen van de pest, de stad in een stormachtige nacht doorkruiste. De volgende morgen bleek iedereen genezen te zijn in de straten, die zij had doorwandeld. Het beeld van de Zoete Moeder stond als altijd op haar troon, maar de voeten en de zoom van het kleed waren met slijk en straatvuil bedekt en getuigden van haar nachtelijke tocht.  Uit dankbaarheid zou men besloten hebben om jaarlijks een Plechtige Omgang te houden door de straten die Zij, zegenend en genezend, was doorgelopen. Het trekt jaarlijks nog steeds veel belangstellenden naar de stad.

Route bidtocht
De bidtocht start in de Sint Jan en loopt linksaf via de Parade naar de Peperstraat. Aan het eind van de Peperstraat slaat men rechtsaf de Verwersstraat in. Na ongeveer 30 meter gaat de stoet linksaf de Beurdsestraat in. Na de parkeerplaats gaat men meteen rechtsaf de Weversplaats op en al doorlopend komt men via de Oude Hulst op de Pr. Bernhardstraat terecht. Nu loopt men schuin links de St. Jorisstraat in. Aan het eind van de St. Jorisstraat slaat men linksaf de Vughterstraat in en meteen weer rechtsaf de Postelstraat in. Deze loopt vanzelf over in de Kruisstraat, vervolgens slaat men linksaf de Korenbrugstraat in en na de brug, bij Zoete Lieve Gerritje, rechtsaf de Lepelstraat. Eenmaal de Lepelstraat uit gaat de stoet rechtsaf de Visstraat in, aan het einde rechtsaf de Hoge Steenweg in richting de Markt. Zo lopen de gelovigen de Hinthamerstraat in. Bij de eerste kruising gaat men rechtsaf de Torenstraat in en eindigt de tocht bij de St. Jan.

Info: http://www.broederschapzoetemoeder.nl/
15-05-2008