Nieuws

22 APR

Financieel administratief medewerker

Het rooms-katholieke bisdom van ’s-Hertogenbosch telt 1,3 miljoen geregistreerde kerkleden, 330 parochies en 387 kerkgebouwen. Op weg naar het 450-jarig jubileum in 2009 vraagt de bisschop, mgr. drs. A.L.M. Hurkmans, om hernieuwde aandacht voor evangelisatie, omwille van de betekenis die Jezus Christus, zijn Kerk en zijn boodschap voor mensen kan hebben. Op het bisdomkantoor in ’s-Hertogenbosch ondersteunen medewerk(st)ers de bisschop en de parochies, op zowel pastoraal als materieel terrein. Op de Afdeling Financiën van het Bisdom is de functie vacant van

Financieel Administratief Medewerker (m/v)

Uw werkzaamheden :
• Debiteurenadministratie: produceren van uitgaande facturen en debiteurenbeheer
• Crediteurenadministratie: controleren en verwerken van inkomende facturen; voorbereiden betalingen
• Verwerken van bankafschriften
• Grootboekcontrole
• Archiveren van alle bescheiden
• Ondersteunen van Hoofd Administratie

Uw profiel:
• minimaal MBO niveau op financieel gebied
• boekhoudkundige werkervaring met financiële pakketten
• ervaring met Office-paketten
• zelfstandige accurate aanpakker
• goede communicatieve uitdrukkingsvaardigheid
• voelt zich thuis in een Bisdomomgeving

Ons aanbod:
Een boeiende, uitdagende functie. Het betreft een functie voor de periode van circa tweeneenhalf jaar. Arbeidsvoorwaarden conform de eigen rechtspositieregeling van het bisdom.

Meer informatie
Op het bisdomkantoor (073-6125488) bij de directeur-econoom van het bisdom, diaken drs. P.A.M. Broeders, of bij de heer M. A. Promt, hoofd adminstratie.
Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae, kunt u richten aan de directeur-econoom op het postadres: Postbus 1070, 5200 BC, ’s Hertogenbosch, met vermelding van de vacaturecode BB0508/Fin.

 

22-04-2008