Nieuws

21 APR

360 kerken in 360 graden

In het kader van het Jubileumjaar 2009 gaat het Bisdom haar kerkgebouwen bij elkaar brengen in een moderne presentatie. Alle parochies zijn daarvoor schriftelijk benaderd. ‘360 kerken in 360 graden’ heet het project, verwijzend naar de panorama-filmpjes die het Bisdom van de kerkinterieuren laat maken.

Met behulp van een moderne techniek zal het mogelijk zijn om op de website van het Bisdom als het ware rond te kijken in alle 360 parochiekerken die het bisdom telt. Om deze virtuele tour zo realistisch mogelijk te maken, is het zelfs mogelijk om delen van het interieur iets dichterbij te halen. Uit beveiligingsoverwegingen overigens zonder daarbij teveel detail te tonen, benadrukt het Bisdom in reactie op vragen van parochies of het dievengilde het daarmee niet te gemakkelijk krijgt.

Op deze website kunt u een voorbeeld  zien van een uitgebreide virtuele tour door de Vlijmense St. Johanneskerk.
De eerste kerkgebouwen - in de St Donatusparochie van Altforst en de H. Servatius van Appeltern - zijn al gefilmd. Gemiddeld is men daar een half uur mee bezig

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dhr. J. van Eeden, afdeling Communicatie
21-04-2008