Nieuws

18 APR

Een lied met oude papieren


De Pinkstersequentie

Kom o Geest des Heren kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.

    Kom der armen troost, daal neer,
    kom en schenk uw gaven, Heer,
    kom wees in de harten licht.

Kom o Trooster, Heil'ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.

    Kom o vrede in de strijd,
    lafenis voor 't hart dat lijdt,
    rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.

    Zonder uw geheime gloed
    is er in de mens geen goed,
    is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,

    maak weer zacht wat is
   verstard,
    koester het verkilde hart,
    leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud,
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.

    Sta ons met uw liefde bij,
    dat ons einde zalig zij,
    geef ons vreugd die niet vergaat.


Luister en zing mee


De Latijnse zowel als de Nederlandse tekst van de Pinkstersequentie vindt men – op de prachtige Gregoriaanse melodie – in bekende bundels als Laus Deo en Gezangen voor Liturgie. Klik hieronder voor een alternatieve, gemakkelijk mee te zingen zetting van deze oude sequentie. Dit voorbeeld is franstalig, voor de Nederlandse partituur klikt u hier.18-04-2008