Nieuws

17 APR

Bisschop start denktank voor beleid toekomst

Bisschop Hurkmans is een ‘denktank’ gestart die de bisdomstaf gaat adviseren over het beleid in de toekomst. De denktank bestaat uit 14 personen (zie onder) en krijgt begeleiding van een extern bureau op het gebied van visie, strategie en organisatieontwikkeling.

"In de loop van dit jaar zal ik tien jaar bisschop zijn. Het is voor mij een belangrijk moment van reflectie en vooruitzien. Het afgelopen half jaar heb ik niet alleen benut om te herstellen van mijn herniaoperatie, maar heb ik in gebed nagedacht over de toekomst. Ook heb ik diverse personen geconsulteerd,” zegt de bisschop. Hij gaat ook aan alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en vice-voorzitters van de parochiebesturen binnenkort een schriftelijke enquête sturen om hun mening te vernemen.

De komende maanden gaat de denktank vertrouwelijk aan het werk en zal in het najaar met een advies komen voor de bisdomstaf. Tegelijk worden ook de bevindingen van de Priesterraad, het Kathedraal Kapittel, de Lekenraad, de REA en de Dekensvergadering meegenomen. Dit proces vraagt de nodige tijd en zorgvuldigheid. In 2009, wanneer het bisdom 450 jaar bestaat, wil het bisdom de ontwikkelde plannen vormgeven. De positieve ervaringen die zijn opgedaan met het evangelisatieprogramma, dat in 2004 gestart is, wil de bisschop continueren.

Deelnemers denktank

Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans
V.H.P. Blom, pastoor te Best
Drs. P.A.M. Broeders, directeureconoom en diaken te Esch
Drs. J.J.B. Broekhuizen, medewerker diocesane dienst parochieontwikkeling
T.V.M. Corstjens, diocesaan coördinator jeugd en jongeren en kapelaan te Uden
R.J.M. Kerssemakers, pastoor te Nijmegen
Drs. C. Mennen, pastoor te Oss en bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie
Drs. H.G.T.J. Miltenburg, rector diocesane priesteropleiding
Mr. Drs. J.G.N.M. van Rossem, plebaan Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch
H.J. Ruiter, projectleider evangelisatie 2009 programma
M.E.M. Savelsbergh, hoofd communicatie bisdom
L.J.M. Spijkers, pastoordeken te Oirschot
Mevrouw drs. H.M. van Stratum-Joosten, pastoraal werkster te Veghel
Ir. J.A.M. baron van Voorst tot Voorst, directeur Kerk in Nood ’s-Hertogenbosch

Procesbegeleiding: de heren P.C.M.M. Donders en J. J. Mom van Xpand

 

 

17-04-2008