Nieuws

16 APR

Magazine over huwelijk en gezin

Hoe vanuit een katholieke visie tegen relaties, liefde en huwelijk wordt aangekeken, staat in het nieuwe magazine ‘Samen door het leven’, dat de R.-K. Kerk heeft uitgegeven. André Rouvoet, minister voor jeugd en gezin en vice-premier, wordt er onder meer in geïnterviewd.

Verder vertellen diverse Nederlanders en Vlamingen over hun eigen huwelijk, hoe het tot stand kwam, hoe ze met hun partner en kinderen omgaan, hoe ze conflicten verwerken en welke rol het geloof in hun relatie speelt. Daarnaast brengt het tijdschrift achtergrondartikelen over de visie van de Kerk op het huwelijk en wordt ingegaan op de vraag wat te doen als het mis loopt: Hoe houd je je relatie op peil? Wat kun je doen om te voorkomen dat er een definitieve breuk optreedt? Voor de huwelijksvoorbereiding in parochies is in het magazine een uitneembaar katern ingesloten, waarin de kerkelijke huwelijksviering aan bod komt en de meest gestelde vragen over het kerkelijk huwelijk worden behandeld. Ten slotte is de redactie op zoek gegaan naar de oorsprong van een aantal gebruiken rond het huwelijk, zoals het uitwisselen van ringen en het gooien met rijst.

Het tijdschrift ‘Samen door het leven’ biedt stof tot nadenken voor mensen die zich afvragen hoe je een liefdesrelatie kunt uitbouwen, hoe je kunt werken aan je relatie en of je kunt geloven in zoiets als ‘eeuwige trouw’. Het is tevens een handreiking voor koppels die overwegen te gaan trouwen en kan ook nieuwe inzichten bieden aan mensen die al jaren getrouwd zijn en hun relatie willen verdiepen. Parallel aan het magazine is bovendien een DVD ontwikkeld met dezelfde naam. Het magazine is uiterst geschikt om in combinatie met de DVD te gebruiken in de hogere jaren van het middelbaar onderwijs en in de huwelijksvoorbereiding.

‘Samen door het leven’ is een uitgave van de catecheseafdelingen van de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties. Bisschop Hurkmans is bisschopreferent voor huwelijk- en gezinszaken. Eerder verschenen in deze serie magazines over het doopsel, de dood en het katholieke geloof. De reeks wil mensen van deze tijd uitnodigen in dialoog te treden met de zingevende kracht van het christelijk geloof.

‘Samen door het leven’ is te bestellen bij het Secretariaat van het R.-K. Kerkgenootschap in Utrecht, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, tel.: 030 2326909, e-mail: oc@rkk.nl. Het magazine kost € 4,- per stuk; bij bestellingen vanaf 10 stuks: € 3,50 en bij bestellingen vanaf 30 stuks: € 3,- (prijzen excl. verzendkosten). De DVD en het magazine samen kosten 28 euro.

16-04-2008