Nieuws

15 APR

Vlaamse priester Staf Herremans overleden

In het Grootziekengasthuis van s-Hertogenbosch is op 11 april de Vlaamse priester Staf Herremans overleden, 79 jaar oud, priester gewijd in 1959. Hij was priester van het bisdom Antwerpen en sinds een tiental jaren rector van Huize Elisabeth te Vught (bisdom s-Hertogenbosch).

Een avondmis wordt opgedragen in Huize Elisabeth op dinsdag 15 april om 19 uur.
De uitvaartmis wordt opgedragen in de Heilig Hartkerk in Vught op woensdag 16 april om 11.30 uur, gevolgd door de begrafenis op het priestergedeelte van het parochiekerkhof.
Alle aanwezige priesters kunnen concelebreren, men dient zelf een albe mee te brengen.
15-04-2008