Nieuws

08 APR

Paus wijst op belang roepingen

In zijn boodschap voor roepingenzondag op 13 april a.s. wijst Paus Benedictus XVI op het belang van ‘Roepingen ten dienste van de missionaire Kerk’. “Roepingen tot het priesterambt en tot het gewijde leven alleen tot bloei kunnen komen in een spirituele voedingsbodem die goed wordt onderhouden. Christelijke gemeenschappen die werkelijk inhoud geven aan de missionaire dimensie van het mysterie van de Kerk, zijn nooit naar binnen gericht,” zo schrijft de paus.

De paus schrijft dat de Kerk “missionair is, in zichzelf en in elk van haar leden”. En hoewel in principe elke christen geroepen is daarvan te getuigen, is “deze missionaire dimensie bij uitstek en ten nauwste verbonden met de roeping tot het priesterambt”. Daarbij gaat de paus echter niet voorbij aan de grote rol van de religieuzen bij de evangelisatie. Ook wijst hij op het belang van een blijvend “geloofsonderricht aan zowel kinderen als volwassenen”.

Lees de Nederlandse vertaling (PDF) van de pauselijke boodschap voor Roepingenzondag.

08-04-2008