Nieuws

01 APR

Alpha-instructie voor parochies

Het Katholiek Alpha Centrum houdt in samenwerking met het Bisdom van 's-Hertogenbosch een Alpha-instructiedag in Den Bosch op 12 april 2008. De Alpha-cursus is een laagdrempelige, tienweekse kennismakingscursus waarin de kernpunten van het christelijk geloof aan de orde komen. Alles draait om ontmoeting, uitleg en gesprekken.

Pastores en parochievrijwilligers die de Alpha-cursus in hun parochie willen gaan geven, krijgen op deze bijeenkomst informatie over de opzet van Alpha-cursus, tips om deelnemers te werven, praktische handreikingen voor een goed verloop van de cursus en uiteraard is er uitgebreid de gelegenheid om in te gaan op vragen vanuit de parochies.

Naast de Alpha-instructie kunnen de deelnemers aan de bijeenkomst ook een korte workshop over de onlangs door Bisschop Hurkmans gelanceerde cursussen CaFE en Youth CaFE volgen. Het programma van de instructiedag is als volgt:
  09.45 uur: Koffie/thee
  10.00 uur: Inleiding: Wat is precatechese? - pastoor J. Smith
  10.30 uur: De Alpha-cursus en Alpha in de RK-setting
  11.30 uur: Koffie/thee
  11.45 uur: Workshop CaFE
  12.30 uur: Lunch (NB: zelf mee te brengen; drinken zal worden verzorgd)
  13.15 uur: de Alpha-cursus in de praktijk
  14.30 uur: Koffie/thee
  14.45 uur: Vervolg: de Alpha-cursus in de praktijk, vragen stellen en afronding met gebed
  15.30 uur: Einde
De Alpha-instructiedag vindt plaats in het bisdomkantoor, Parade 11 te 's-Hertogenbosch. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden voor de instructiedag.
01-04-2008