Nieuws

27 MRT

Jongeren 'Niet Bang!' voor tiende Power of Fire

Tijdens de tiende Power of Fire Vormelingendag die op zaterdag 29 maart 2008 in Den Bosch plaatsvindt hoeven de deelnemers niet bang te zijn. Een week na Pasen is het een uitdaging om voor het geloof uit te komen en daarbij zijn Christus’ woorden “Wees niet bang” bemoedigend voor de jonge tieners die het heilig vormsel gaan ontvangen. Voor katholieken is het vormsel een sacrament waarbij de vormeling mag rekenen op de Heilige Geest om van het geloof te getuigen.

Voor de deelnemers is het een indrukwekkende ervaring om tegelijk met bijna duizend andere vormelingen samen te komen. Tieners vinden het vaak moeilijk om op school of op hun sportvereniging over het geloof te praten. Tijdens de Power of Fire zien zij dat ze niet alleen zijn en kunnen zij deelnemen aan activiteiten op hun eigen niveau. Voor de meeste vormelingengroepen uit het Bisdom van ’s-Hertogenbosch is de Power of Fire Vormelingendag daarom een vast onderdeel geworden in het jaarprogramma.

Programma
Het programma start om 10.00 uur met een eucharistieviering met mgr. Hurkmans in de Sint-Janskathedraal. Met de aansluitende fakkeltocht kunnen de vormelingen het thema “Wees niet bang” al meteen in praktijk brengen door getuigend door de binnenstad te paraderen. Het vervolg van de Power of Fire vindt vanaf 12.00 uur plaats in het Sint Janslyceum waar workshops, sport en creativiteit voor afwisseling zorgen. Het programma duurt tot ca. 15.30 uur.

Meer informatie over de Power of Fire Vormelingendag kan worden verkregen bij de dienst Jeugd en Jongeren.
27-03-2008